Qishom Niċeċ Imqattgħin Fil-Blat… Imma X’Inhuma?

Għaddejna minnha bosta drabi din it-triq u spiss nistaqsu. Qed nirreferu għal Triq Mikiel Anton Vassalli li miċ-ċentru tal-Imsida tieħdok ‘il fuq lejn l-iskate park u l-inħawi tal-Università fejn naħseb ġieli nnutajtu bħal niċeċ imqattgħin fil-blat. Minn informazzjoni li ksibna mill-istoriku Vincent Zammit, dawn m’huma xejn ta’ storja partikolari ħlief sinjali li kienu saru meta…

Waħda Mill-Imtieħen Tal-Granmastru Perellos Qed Tiġi Rrestawrata…

Spiss naraw bini storiku li għandu bżonn restawr f’pajjiżna. Spiss ngħidu ‘li kieku jagħmluh hekk jew jibdluh f’hekk’… imma tajjeb li nagħtu kredtu lil bosta proġetti ta’ restawr li spiss ukoll qed isiru. Eżempju minnhom hija l-mitħna magħrufa bħala tal-Għaqba fin-Naxxar. Din tinsab biswit l-iskola Higher Secondary fit-telgħa tal-Għaqba; telgħa li minnha nfisha hija wkoll…