Għaliex Hemm Is-Slaleb Mal-Ġnub Tal-Knisja Ta’ San Gejtanu Tal-Ħamrun?

Innutajna post ħelwa fil-paġna Providenza b’kollaborazzjoni ma’ Gianluca Grech li tqanqal interess f’ħafna. F’din il-paġna ntqal li dawk is-slaleb minquxa mill-ġebla mal-ħajt fuq in-naħa tax-xellug tal-Knisja Arċipretali ta’ San Gejtanu fil-Ħamrun kienu saru għal skop importanti. Din il-knisja nbniet f’nofs is-sekla 19. Dahar ma’ dahar ma’ dawn is-slaleb, kien hemm l-artali mqaddsa. Dawn is-slaleb jindikaw…