Kont Taf Li Taħt Il-Maċina Hemm Ix-Xelters?

Iva smajtu sew. Ritratti li ttellgħu fil-grupp Nostalgia Malta juru x-xelters ta’ taħt il-Maċina li ntużaw matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Impressjonanti tassew! Fl-istess grupp, intwera sapport li dawn għandhom ikunu rrestawrati u miftuħa għall-għajn pubblika. Il-kelma Maċina ġejja mill-kelma Taljana ‘Macchina’ fejn purament kienet tintuża bħala biex jitneħħew arbli minn fuq ix-xwieni fi żmien il-Kavallieri.…

“F’Malta Se Tinqered Id-Diskriminazzjoni Bejn In-Nisa U L-Irġiel Fl-Atti Pubbliċi” – Rosianne Cutajar

“Pass pass, neqirdu d-diskriminazzjoni sistematika f’pajjiżna.’ Hekk tenniet l-Onorevoli Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rosianne Cutajar fejn kompliet tgħid, li issa n-nisa u l-irġiel ser ikunu mitluba jagħtu l-istess informazzjoni f’atti pubbliċi, jiġifieri quddiem nutar meta jkunu iffirmati dokumenti. Ilbieraħ, il-Parlament approva b’mod unanimu, liġi li biha din id-diskriminazzjoni ser tinqered darba għal dejjem. Sostniet…

Ħames Swali Ġodda F’MUŻA B’Artisti Kbar Fosthom ‘Ix-Xitan Tal-Pinzell’

Heritage Malta se tiftaħ 5 swali ġodda fil-mużew MUŻA li fihom ser ikun hemm esebita arti ta’ artisti rinomati bħall-Mattia Preti, il-Franċiż Antoine Favray u l-artist magħruf Malti li kien imlaqqam ‘Ix-Xitan tal-Pinzell’; Giuseppe Calì, apparti artisti oħra ta’ żmienhom. Ser ikun hemm ukoll programm ta’ projezzjonijiet artistiċi bil-laser fil-bitħa tal-MUŻA matul il-jiem tal-festi tal-Milied.…