Għada L-Istatwa Ta’ San Ġużepp Lura F’Ħal Għaxaq…

Il-Fratellanza San Ġużepp Għaxaq A.D 1750 ħabbret il-programm għal matul il-ġimgħa d-dieħla biex jagħtu merħba lura fosthom, lill-istatwa devota u maħbuba ta’ San Ġużepp f’Ħal Għaxaq. Dan wara restawr li sar fil-gżira Għawdxija. Il-karnaġġjon u r-restawr tal-istatwa fl-injam sar minn Michael u Adonai Camilleri Cauchi filwaqt li r-restawr tal-pedestall u l-induratura fuq kemm l-istatwa u…

Meta Pproponew Li Parti Mill-Kon-Katidtral Ta’ San Ġwann Isir Uffiċċju Tal-Posta…

Fl-1841, fil-gazzetta Malta Times, dehret ittra dwar proposta li parti mill-bini fuq wara tal-Kon-Katidral ta’ San Ġwann kienet se ssir posta. Il-kittieb qal li kien ikun aktar xieraq kieku jittieħed il-bini ta’ taħt il-Biblijoteka Nazzjonali. L-ewwelnett għax hemm kuridur li jservi ta’ kenn mix-xita fix-xitwa u t-tieni, għax kien hemm żewġ bibien man-naħa tal-bieb prinċipali.…