Min Kien Jgħix F’Din Id-Dar Fi Triq Melita Fil-Belt Valletta?

Inzertajna fis-sena tal-pandemija; it-tieni sena biex ngħidu eżatt. Fi Triq Melita fil-Belt Valletta, innutajna din id-dar antika li magħha hemm irħama li tgħid: “F’din id-dar, għex u miet il-Kanonku ta’ San Pawl, Prokuratur ta’ Santa Luċija Dun Karm Decelis, li miet vittma tad-dmirijiet saċerdotali tiegħu fl-Epidemija tal-Kolera fis-sena 1865. Huwa midfun fiċ-ċimiterju tal-Pietà.” Kos hus,…