Il-Kelma Randan Ġejja Mill-Għarbi…

Illum niċċelebraw Ras ir-Randan; l-40 jum ta’ ndiema u penitenza li jibdew jgħoddu mil-lum sa Sibt il-Għid. L-40 jum ma jinkludux il-Ħdud. Tajjeb jingħad, li l-kelma Randan ġejja mill-Għarbi Ramadan għalkemm ir-Randan kif nafuh aħna, m’għandux x’jaqsam mar-Ramadan tal-Iżlam. Iżda, teżisti similarità; dik tas-sagrifiċċju. Bħal-lum, isiru quddies fejn fuq il-moħħ jitpoġġa trab/irmied li jissimbolizza li…