Il-Borma Li Tfewwaħ Il-Knejjes F’Dawn Il-Jiem…

Bħal-lum Ħamis ix-Xirka u fil-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa, spiss inxommu dik li tissejjaħ il-borma. Apparti fil-knejjes, issibha wkoll fil-wirjiet u saħansitra anke fid-djar fejn jgħixu d-dilettanti ta’ dawk li jħobbu dak kollu li għandu x’jaqsam mal-Ġimgħa Mqaddsa. Hija litteralment borma; suppost taċ-ċaqquf għalkemm saret issir anke f’borma veru tat-tisjir minħabba prattiċità. L-ingredjenti tagħha joħolqu riħa partikolari…

Ħamis Ix-Xirka … Sepulkri U Viżti

Illum huwa jum sagru għall-Knisja Kattolika; jissejjaħ Ħamis ix-Xirka meta Ġesù Kristu waqqaf l-Ewkaristija u bdiet il-quddies li evolviet għal dik li nafu llum il-ġurnata. Kien f’dan il-jum li Kristu ħoloq tifkira tiegħu għal eluf ta’ snin li kienu ġejjin warajh u li għad iridu jiġu. Huwa jum qaddis u jum li tista’ tgħid huwa…