Jum It-Twelid Tal-Artist Wistin Camilleri

Fit-2 ta’ Mejju 1885, fir-Rabat Għawdex twieled l-iskultur Wistin Camilleri li anke studja fl-Accademia San Luca ta’ Ruma. Hu twieled fil-mitħna ta’ Għajn Qatet. Kien magħruf bħala statwarju u l-istatwi tiegħu ma jinstabux biss f’Malta u f’Għawdex iżda anke f’artijiet oħra. Fosthom, fl-Awstralja, l-Istati Uniti u Tuneż. Għalkemm ħafna jaħsbu li Wistin kien ġej minn…