Tislima Lill-Vittmi Tal-Kamra Tan-Nar Ta’ Santa Marija Limiti Ta’ Ħal Farruġ

Bħal-lum 31 ta’ Mejju tal-1937, fl-Imqabba kienet splodiet il-kamra tan-nar ta’ Santa Marija fil-limiti ta’ Ħal Farruġ. Kienu mietu Lippu Abdilla ta’ 38 sena li kellu ħamest itfal minn Ħaż-Żebbuġ, Ġużeppi Ellul ta’ 28 sena u Manwel Caruana ta’ 26 sena; it-tnejn mill-Imqabba. Insellmu l-memorja tagħhom. Nies li ħabbew il-prioteknika u bla dubju, kellhom devozzjoni…