Inbniet Għall-Ħabta Tal-1500 … Irrestawrata Mill-Ġdid

Il-kappella ta’ kristu Salvatur tad-Dinja fiż-Żejtun għadha kif ingħatat lura nifs ġdid hekk kif tlesta x-xogħol ta’ restawr fuqha. ix-xogħol saw mid-Direttorat tar-Restawr. Din il-kappella nbniet għall-habta tas-sena 1500, meta f’ Bisqallin ma kinux joqogħdu iktar minn 400 ruħ. Għall-ħabta ta’ nofs is-seklu 18, il-knisja tas-Salvatur kienet bdiet tiġġarraf u għalhekk inbniet mill-ġdid bi flus…