Daqt Jitlesta R-Restawr Tal-Faċċata Tal-Knisja Arċipretali Taż-Żejtun

“Wieħed mill-iktar proġetti sbieħ li mexxejt ‘il quddiem meta kont Ministru responsabbli mill-Kultura kien ir-restawr tat-tliet faccati prinċipali tal-Kattidral tal-Lvant fiż-Żejtun”, hekk stqarr il-Ministru Owen Bonnici fir-rigward tar-restawr estensiv li għaddej fuq il-faċċata fina u mill-isbaħ tal-Knisja taż-Żejtun. Dan il-proġett qed joqrob lejn it-tmiem tiegħu wara li nqasam f’fażijiet minħabba l-kobor tiegħu. Issa jidher li…