Bħal-Lum Ir-Russja Kienet Ingħatat Sehem Fit-Tmexxija Ta’ Malta. Kif?

Kien propju bħal-lum 7 ta’ Lulju tal-1797, meta l-Imperatur Pawlu L-Ewwel tar-Russja, inħatar bħala protettur tal-Ordni ta’ San Ġwann u għalhekk, kien fit-tmun ta’ pajjiżna. L-Imperatur kien inħatar ukoll bħala l-Gran Mastru fis-27 ta’ Ottubru tal-1798, wara li l-ordni kienet telqet minn Malta minħabba li pajjiżna, għadda taħt it-tmexxija Franċiża. Pawlu L-Ewwel kien safa maqtul…