L-Elezzjonijiet Kienu Damu Sejrin Sebat Ijiem

Fis-16 t’Awwissu tal-1849 kienu bdew l-ewwel elezzjonijiet għall-Kunsill tal-Gvern. L-Elezzjonijiet damu sejrin sebat ijiem. Il-Maġġoranza ta’ dawk li kienu intitolati għall-vot, li ma kinux ħafna, marru jivvutaw. Fost dawk li telgħu fil-Kunsill, kien hemm Dr. Adrian Dingli li kien magħruf fil-qasam pubbliku u legali f’Malti. Huwa kien tela’ minn Għawdex. Ritratt: https://judiciary.mt/