Għaliex l-Epifanija F’Malta Mhix Iċċelebrata Bħall-festi L-Oħra Tal-Milied?

Illum 6 ta’ Jannar hija l-Epifanija tal-Mulej. Il-kelma Epifanija ġejja mill-Grieg ‘epiphaneia’. Tfisser ‘apparenza’ jew ‘manifestazzjoni’ u tirreferi għall-manifestazzjoni ta’ Ġesù Kristu lid-dinja. Hija wkoll magħrufa bħala l-festa tat-Tliet Slaten Maġi meta żaru lil Ġesù Bambin. Lura fis-snin 80, f’pajjiżna din tneħħiet minn festa pubblika bħalma hu l-Milied u l-Ewwel tas-sena u bdiet tkun iċċelebrata…