Kienet Mietet Tfajla … Majmuna

Kien bħal-lum 21 ta’ Marzu tal-1174, meta mietet f’Għawdex it-tfajla Għarbija Majmuna, bint Ħassan is-Susi, iben Ali il-Hadli minn Gabes ta’ Sousa. Dan jidher minn ġebla tal-qabar li kienet instabet madwar 300 sena ilu bejn ix-Xewkija u s-Sannat f’Għawdex. Din il-ġebla tinsab fil-Mużew ta’ Għawdex. Interessanti l-fatt, li din il-ġebla xehedet informazzjoni mill-iżjed importanti fuq…

Iċ-Ċkejken Beppe Jippubblika T-Tieni Ktieb Tiegħu Biex Joħloq Kuxjenza Dwar L-Awtiżmu

Wara li s-sena l-oħra ippublika l-ewwel ktieb tiegħu –  “Il-Mawra tieghi fl-Ispazju”,  iċ-ċkejken Beppe,  li llum għandu 10 snin, għadu kif ippublika t-tieni ktieb tiegħu “Il-Ħbieb ta’ Ġużi”. Għalkemm għandu l-kundizzjoni tal-awtiżmu, b’diffikulta’ li jitkellem, Beppe ma jaqtax qalbu u xorta waħda jrid ikompli jsemma leħnu billi jikteb. Huwa tifel intelliġenti immens u l-kitba qed…