Imbierka dik l-id moħbija li wasslitek biex tara l-għarqa u tieqaf f’dan ix-xatt – Joqrob San Pawl

Lura fil-25 ta’ Novembru 2023, l-Għaqda tal-Pawlini flimkien mal-Kapitlu tal-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta, ħabbru li fis-sena 2024, il-festa ddedikata lin-Nawfraġju ta’ San Pawl, ser tkun iċċelebrata nhar is-Sibt 24 ta’ Frar. Dan ħabba ċaqlieq li jseħħ minn żmien għal żmien fil-kalendarju tal-Knisja. Fi kliem ieħor, dan minħabba li r-Randan ser jibda fl-14…