Kapulavur Ieħor Fil-Bażilika Ta’ Kristu Re F’Raħal Ġdid…

Illejla kienet inawgurata l-pittura tas-saqaf tal-Kor tal-Bażilika ta’ kristu Re f’Raħal Ġdid. Dan il-kapulavur sar mill-Artist ċelebri Għawdxi Manuel Farrugia. Is-suġġett juri rappreżentazzjonijiet tal-parabboli tas-Saltna; -il-parabbola tal-festa tat-tieġ, -il-parabbola tax-Xibka -erba’ profeti maġġuri. Il-Bażilika ta’ Kristu Re qed issir magħrufa għall-ġmiel li qed tissebbaħ bih; biċċa arti wara l-oħra li qed tkompli tgħolli l-valur ta’…

Il-Pusé u Ċikku l-Poplu f’avvenimenti tal-VCA

L-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta qed torganizza kunċert ta’ mużika klassika bis-sehem ta’ George Curmi il-Pusé u serata ta’ satira Maltija ma’ Ċikku l-Poplu, bħala parti mis-sensiela ta’ avvenimenti li qed jittellgħu din il-ħarifa. Classic Notes ser jittella’ fit-30 ta’ Ottubru fil-Pro Katidral ta’ San Pawl fis-7.30pm minn Joseph Chircop fuq it-trumbetta u Joe Caruana fuq…

101 Sena Ilu L-Bambina Tan-Naxxar Għamlulha Raġġiera Tad-Dawl…

John Magro, li huwa riċerkatur u fotografu magħruf fin-Naxxar mill-istudio tiegħu ‘Images’, spiss itella’ notamenti storiċi dwar in-Naxxar. Laqtitna din li tella’ llum fejn qal li 101 sena ilu, l-istatwa tal-Bambina kienu żidulha d-dawl mar-raġġiera. “Id-dawl f’dak iż-żmien kienet xi ħaġa ġdida, meravilja. Il-ġuvnot Markiż John Scicluna kien jinteressah ħafna id-dawl u dak kollu ġdid…

Araw X’Ħoloq B’Idejh Daniel Formosa Minn Sannat

Daniel Formosa ta’ 21 sena huwa artist minn Sannat f’Għawdex. Tgħoġbu l-arti relatata mal-kultura Maltija u jħobb jaħdem ix-xogħol hu stess b’idejh. Spiss jesperimenta b’materjali differenti bħal pafal, pitturi u metodi u materjali oħra. Bħalissa donnu hawn moda ta’ qsari mpittrin biż-żebgħa. Għalhekk, Daniel iddeċieda li minflok qsari-pupi (kif ġieli naraw), jagħmel xi ħaġa relatata…

Terġa’ Tingħata L-Ħajja Pittura Tas-Seklu 17 Fil-Knisja Parrokkjali Tal-Gudja

Fi proġett mill-Fondazzjoni GAL Xlokk u Grupp Żgħażagħ Gudja, x-xena ta’ agunija ta’ Kristu Msallab jieħu l-aħħar nifsijiet tiegħu fuq is-salib u li tmur lura għas-seklu sbatax ġiet restawrata għall-istat oriġinali tagħha. Din tinsab fil-Knisja Parrokkjali tal-Gudja ddedikata lit-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija. Ir-Restawratriċi Amy Sciberras irrealizzat li din il-pittura sofriet diversi inċidenti matul iż-żminijiet, fosthom waqt il-gwerra.…

Inawgurata Pittura Fil-Koppla Tal-Knisja Kolleġġjata Ta’ San Lawrenz Fil-Birgu

Ilbieraħ l-1 ta’Awwissu 2021 ġie nawgurat il-proġett tad-dekorazzjoni tal-koppla tal-Knisja Kolleggjata ta’ San Lawrenz fil-Birgu. Il-pittura hija maqsuma f’żewġ partijiet prinċipali fejn għandek il-parti sagra li fiha naraw il-Madonna mal-qaddisin fil-glorja u l-parti profana li tirrappreżenta r-rebħa tal-assedju. Iċ-ċentru tal-pittura hija l-Madonna imlibbsa bil-mant aħmar u l-libsa blu biex tkun bħal dik tal-Ikona tal-Madonna tad-Damaxxena…

Il-Ħaddieda Qed Jispiċċaw? Qatt Smajtu Bl-Ispanjuletti?

In-Naxxar huwa magħruf bħala r-raħal tal-ħaddieda. Dari kien hemm bosta minnhom u waqt li tterraq fit-toroq Naxxarin, kont spiss tisma’ d-daqqa fuq l-inkwina waqt li l-ħaddied jgħawweġ u jifforma f’disinni, l-ħadid. Fi Triq Żenqa, sal-lum għadek issib lil Ninu Galea magħruf bħala tad-Dexxin li għadu jaħdem bil-mod tradizzjonali fil-forġa tiegħu. Huwa tgħallem din is-sengħa minn…

Pittura Mill-Artist George James Cutajar Zahra Fi Knisja Fl-Italja

Pittura ġdida xogħol l-artist George James Cutajar Zahra, issa qed titgawda fi knisja fl-Italja. Din il-pittura tinsab fis-Santwarju ta’ Dipodi f’ Kalabrija. Il-pittura giet ikkumissjonata b’ tifkira tad-dedika ta’ din is-sena lil San Ġużepp mill-Papa Frangisku. Il-pittura hija kompożizzjoni oriġinali u mpittra biż-żebgħa taż-żejt fuq it-tila. iL-kompozizijoni hija iddominata mill-figura sħiħa, wieqfa u ċentrali ta’…

Inawgurat Ir-Restawr Tal-Koppla Tal-Bażilika Ta’ Sant’Elena

Tlesta l-proġett ta’ konservazzjoni u restawr tat-tmien pitturi fuq il-ġebla tal-koppla tal-Bażilika Minuri ta’ Sant’Elena f’Birkirkara. Dan il-proġett sar b’investiment ta’ €162,000, li 80% minnhom kienu kofinanzjati minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-proġett ġie inawgurat ilbieraħ mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi u mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi. Preżenti wkoll is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta’ Malta Michael…

Qed Ikun Irrestawrat Il-Monument Tal-Ġimgħa Mqaddsa Tax-Xagħra F’Għawdex

Innutajna ‘post’ fuq facebook minn Alan Cini li huwa restawratur fejn spjega li qed inaddaf u jirrestawra dak li nsejħulu ‘Il-Monument’ fil-purċissjoni tal-Ġimgħa L-Kbira. Din il-biċċa artistrija hija tal-injam u saret minn Vincenzo Cardona u ndurata bid-deheb minn Salvo Brincat fl-1915. Prosit Alan u l-Arċipriet Fr Carmelo Refalo flimkien mal-Kapitlu, li jemmnu li dan ix-xogħol…