Ġmiel Ta’ Vara Tar-Redentur Imżanżna F’ Raħal Ġdid

Wara l-quddiesa solenni ta’ Ħadd il-Palm tal-Passjoni tal-Mulej, il-Kappillan Dun Marc André Camilleri inawgura u bierek l-vara l-ġdida ta’ Ġesù Redentur li se tikkumplimenta is-set tal-vari tal-Ġimgħa l-Kbira fil-parroċċa ta’ Raħal Ġdid. Din il-vara nħadmet mill-artist Michael Camilleri Cauchi flimkien ma’ ibnu Adonai filwaqt li l-abbozz inħadem minn Adonai Camilleri Cauchi.  

Araw Il-Ġmiel Tal-Istatwa Tal-Madonna Tal-Karmnu Tal-Belt

L-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu, li tmur lura għall-bidu tas-seklu 18, ġiet inawgurata mill-ġdid nhar il-Ħadd 13 ta’ Frar 2022. Dan sar waqt il-ftuħ tal-festi tal-400 sena mit-twaqqif tal-Fratellanza Madonna tal-Karmnu, Valletta. Ix-xogħol ta’ restawr fuq l-istatwa tal-injam sar minn Atelier del Restauro Ltd. L-istatwa ġiet inawgurata mill-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mal-provinċjal Patri Joe Saliba fis-Santwarju Bażilka…

Luzzu Jirbaħ Unur Ieħor – Din Id-Darba Fil-‘Film Independent Spirit Awards’

Il-Film Luzzu li ħareġ fl-2021 qed ikompli jirbaħ l-unuri. Din id-darba, Alex Camilleri; id-direttur tal-film rebaħ $25,000 wara li rebaħ it-titlu ‘Someone to Watch’ fil-Film Independent Spirit Awards. Luzzu jitratta storja ta’ sajjied lokali li kellu problemi biex jgħix tant li wasal biex jidħol fil-black market sabiex jirnexxielu jlaħħaq mal-ħajja. Dan is-suċċess ġie wara li l-istess…

Araw Xi Ġmiel – Il-Birgu F’Presepju

“Il-Birgu presepju! Kemm hu sabiħ dan il-presepju, ix-xena tan-nattività fil-Birgu flimkien man-nies ta’ din il-belt.” Hekk kiteb l-Onorevoli Glenn Bedingfield fuq il-midja soċjali tiegħu fejn wera ritratt ta’ kif jidher dan il-presepju ġmiel tiegħu. Dan huwa xogħol ta’ Charles Callus li jinsab armat fil-kannierja tal-Knisja ta’ San Lawrenz. Huwa tassew oriġinali. Kemm nieħdu gost naraw…

Kapulavur Ieħor Fil-Bażilika Ta’ Kristu Re F’Raħal Ġdid…

Illejla kienet inawgurata l-pittura tas-saqaf tal-Kor tal-Bażilika ta’ kristu Re f’Raħal Ġdid. Dan il-kapulavur sar mill-Artist ċelebri Għawdxi Manuel Farrugia. Is-suġġett juri rappreżentazzjonijiet tal-parabboli tas-Saltna; -il-parabbola tal-festa tat-tieġ, -il-parabbola tax-Xibka -erba’ profeti maġġuri. Il-Bażilika ta’ Kristu Re qed issir magħrufa għall-ġmiel li qed tissebbaħ bih; biċċa arti wara l-oħra li qed tkompli tgħolli l-valur ta’…

Il-Pusé u Ċikku l-Poplu f’avvenimenti tal-VCA

L-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta qed torganizza kunċert ta’ mużika klassika bis-sehem ta’ George Curmi il-Pusé u serata ta’ satira Maltija ma’ Ċikku l-Poplu, bħala parti mis-sensiela ta’ avvenimenti li qed jittellgħu din il-ħarifa. Classic Notes ser jittella’ fit-30 ta’ Ottubru fil-Pro Katidral ta’ San Pawl fis-7.30pm minn Joseph Chircop fuq it-trumbetta u Joe Caruana fuq…

101 Sena Ilu L-Bambina Tan-Naxxar Għamlulha Raġġiera Tad-Dawl…

John Magro, li huwa riċerkatur u fotografu magħruf fin-Naxxar mill-istudio tiegħu ‘Images’, spiss itella’ notamenti storiċi dwar in-Naxxar. Laqtitna din li tella’ llum fejn qal li 101 sena ilu, l-istatwa tal-Bambina kienu żidulha d-dawl mar-raġġiera. “Id-dawl f’dak iż-żmien kienet xi ħaġa ġdida, meravilja. Il-ġuvnot Markiż John Scicluna kien jinteressah ħafna id-dawl u dak kollu ġdid…

Araw X’Ħoloq B’Idejh Daniel Formosa Minn Sannat

Daniel Formosa ta’ 21 sena huwa artist minn Sannat f’Għawdex. Tgħoġbu l-arti relatata mal-kultura Maltija u jħobb jaħdem ix-xogħol hu stess b’idejh. Spiss jesperimenta b’materjali differenti bħal pafal, pitturi u metodi u materjali oħra. Bħalissa donnu hawn moda ta’ qsari mpittrin biż-żebgħa. Għalhekk, Daniel iddeċieda li minflok qsari-pupi (kif ġieli naraw), jagħmel xi ħaġa relatata…

Terġa’ Tingħata L-Ħajja Pittura Tas-Seklu 17 Fil-Knisja Parrokkjali Tal-Gudja

Fi proġett mill-Fondazzjoni GAL Xlokk u Grupp Żgħażagħ Gudja, x-xena ta’ agunija ta’ Kristu Msallab jieħu l-aħħar nifsijiet tiegħu fuq is-salib u li tmur lura għas-seklu sbatax ġiet restawrata għall-istat oriġinali tagħha. Din tinsab fil-Knisja Parrokkjali tal-Gudja ddedikata lit-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija. Ir-Restawratriċi Amy Sciberras irrealizzat li din il-pittura sofriet diversi inċidenti matul iż-żminijiet, fosthom waqt il-gwerra.…