Imbierka dik l-id moħbija li wasslitek biex tara l-għarqa u tieqaf f’dan ix-xatt – Joqrob San Pawl

Lura fil-25 ta’ Novembru 2023, l-Għaqda tal-Pawlini flimkien mal-Kapitlu tal-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta, ħabbru li fis-sena 2024, il-festa ddedikata lin-Nawfraġju ta’ San Pawl, ser tkun iċċelebrata nhar is-Sibt 24 ta’ Frar. Dan ħabba ċaqlieq li jseħħ minn żmien għal żmien fil-kalendarju tal-Knisja. Fi kliem ieħor, dan minħabba li r-Randan ser jibda fl-14…

Titnieda T-13-Il Edizzjoni Ta’ ROCKESTRA

Fl-10 ta’ Settembru li ġej ser issir it-13-il edizzjoni ta’ Rockestra, bit-tema “I love rock ‘n’ roll”. Din l-edizzjoni tħabbret l-Erbgħa filgħodu fil-Palazz Verdala. F’kelmtejn, id-direttur artistiku ta’ Rockestra Pawlu Borg Bonaci fisser kif wara l-edizzjoni b’differenza ta’ Rockestra tas-sena li għaddiet, din is-sena ser tkun edizzjoni speċjali fuq żewġ binarji hekk kif ser issir…

Via Sagra In Lumine Għat-Tieni Darba F’San Ġwann

“Mill-ġdid bħala Kunsill Lokali qedgħin intellgħu – Via Sagra In Lumine. Inizjattiva li issa saret sinonima mal-loka tagħna.” Hekk kiteb is-Sindku ta’ San Ġwann Trevor Fenech fuq il-midja soċjali tiegħu fejn ħabbar kif mil-lejla, il-pubbliku jista’ jżur Via Sagra differenti li se ddawwal il-pjazza tal-lokal. Din l-inizjattiva qed issir għal sena oħra mill-Kunsill Lokali ta’…

Il-Ministru Tal-Kultura Owen Bonnici Jfakkar Diskors Ta’ Jum Il-Ħelsien

“Aħna miġburin hawn illejla biex nifirħu flimkien u niċċelebraw it-tmiem tal-bażi militari Ingliża. Miġburin hawn illejla biex fuq kollox naħilfu li qatt iżjed ma jkun hawn bażi militari barranija f’artna u li Malta tibqa’ għal dejjem Repubblika ħielsa mmexxija mill-Maltin għall-Maltin.” Il-Ministru għal-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali li għadu kemm inħatar f’din il-pożizzjoni, Owen…

“Id-Dilettanti Tal-Festa Għandhom Iħarsu Lejn Ir-Rebbiegħa U S-Sajf B’Entużjażmu” – Il-Prim Ministru

“Kellna laqgħa pożittiva mal-Għaqda Każini tal-Baned u rappreżentanti tal-Kurja.” Hekk kiteb il-Prim Ministru Robert Abela fuq il-midja soċjali tiegħu fejn semma kif anke fejn jidħlu l-festi u tradizzjonijiet reliġjużi rridu nibdew imorru lura għan-normalità. Qal li bħal f’kollox nagħmlu dan b’responsabbiltà, “iżda anke d-dilettanti tal-festi għandhom iħarsu lejn ir-rebbiegħa u s-sajf b’entużjażmu. “Mhux hekk biss.…

Se Jsiru L-Festi? Iva Jew Le? Iddeċiedu! Irridu Nippreparaw…

“Se Jsiru L-Festi? Iva Jew Le? Iddeċiedu! Irridu Nippreparaw…” Hekk qalulna persuni li tkellmu magħna u li huma involuti fil-festi titulari u sekondarji f’pajjiżna. Din hija t-tielet sena li qegħdin f’pandemija. Jekk ma jsirux, ikun ifisser li tliet snin mingħajr din it-tradizzjoni unika u kulturali. Spjegawlna li mhux qed jimponu jew jitkessħu kif hemm min…

Għaliex l-Epifanija F’Malta Mhix Iċċelebrata Bħall-festi L-Oħra Tal-Milied?

Illum 6 ta’ Jannar hija l-Epifanija tal-Mulej. Il-kelma Epifanija ġejja mill-Grieg ‘epiphaneia’. Tfisser ‘apparenza’ jew ‘manifestazzjoni’ u tirreferi għall-manifestazzjoni ta’ Ġesù Kristu lid-dinja. Hija wkoll magħrufa bħala l-festa tat-Tliet Slaten Maġi meta żaru lil Ġesù Bambin. Lura fis-snin 80, f’pajjiżna din tneħħiet minn festa pubblika bħalma hu l-Milied u l-Ewwel tas-sena u bdiet tkun iċċelebrata…

Valletta Cultural Agency Cancels New Year’s Eve Event

Following discussions given the recent developments regarding the situation of the COVID-19 pandemic in Malta, the Valletta Cultural Agency is cancelling the New Year’s Event which was set to take place at St George’s Square in Valletta as part of the Christmas in the City programme. A television production will now replace the New Year’s…