Agħti Widen – Preżentazzjoni Li Tiċċelebra L-Identità U L-Kultura Maltija

L-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta qed tippreżenta “Agħti Widen”, spettaklu li jgħaqqad il-mużika sinfonika mal-vidjografija b’temi ta’ ritwali, l-ambjent naturali, is-snajja u l-festi Maltin. “Agħti Widen” se jittella’ ġewwa Pjazza Teatru Rjal nhar l-10 u l-11 ta’ Settembru fit-8pm. Dan il-proġett se jieħu l-udjenza fuq vjaġġ mill-isbaħ ta’ mużika u xenografija, kif ukoll ħsejjes awtentiċi Maltin…

Għada Jiftaħ Uffiċjalment Il-‘Valletta Green Festival’ – Stennija Għall-Akbar Infjorata

“L-INFIORATA fi Pjazza San Ġorġ, VALLETTA…kollox jibda minn hawnhekk!” kien kliem il-Kap Eżekuttiv tal-Valletta Cultural Agency Jason Micallef fuq il-midja soċjali tiegħu, fejn qed jidher sew li hawn stennija kbira għall-akbar infjorata li qatt saret f’pajjiżna. Għalkemm m’ilix issir ħafna snin, din it-tradizzjoni qabdet sew u niżlet tajjeb mal-poplu Malti kollu li ta’ kull sena,…

What’s On In May By The Valletta Cultural Agency?

Songs of Hope Songs of Hope is a heartfelt performance celebrating the resilience of the arts and artists, featuring leading international singers and musicians. They have come together to perform a set of beautiful songs from the classical repertoire, under the artistic direction of Malta’s Cultural Ambassador Lawrence Renes. The performance will be televised on…

Il-Birgu Jew Ir-Rabat Għawdex? Il-Kapitali Ewropea Tal-Kultura 2031…

L-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta rċeviet żewġ applikazzjonijiet bħala rispons għal sejħa għal Espressjonijiet ta’ Interess minn bliet u reġjuni f’Malta u Għawdex sabiex ikollhom it-titlu ta’ Kapitali Ewropea tal-Kultura fl-2031. L-Espressjoni ta’ Interess tnediet f’Novembru 2020 u għalqet fil-31 ta’ Marzu ta’ din is-sena. Sa din l-iskadenza daħlu żewġ sottomissjonijiet; waħda mill-Birgu għar-Reġjun tax-Xlokk u l-oħra…

Il-Borma Li Tfewwaħ Il-Knejjes F’Dawn Il-Jiem…

Bħal-lum Ħamis ix-Xirka u fil-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa, spiss inxommu dik li tissejjaħ il-borma. Apparti fil-knejjes, issibha wkoll fil-wirjiet u saħansitra anke fid-djar fejn jgħixu d-dilettanti ta’ dawk li jħobbu dak kollu li għandu x’jaqsam mal-Ġimgħa Mqaddsa. Hija litteralment borma; suppost taċ-ċaqquf għalkemm saret issir anke f’borma veru tat-tisjir minħabba prattiċità. L-ingredjenti tagħha joħolqu riħa partikolari…

Ħamis Ix-Xirka … Sepulkri U Viżti

Illum huwa jum sagru għall-Knisja Kattolika; jissejjaħ Ħamis ix-Xirka meta Ġesù Kristu waqqaf l-Ewkaristija u bdiet il-quddies li evolviet għal dik li nafu llum il-ġurnata. Kien f’dan il-jum li Kristu ħoloq tifkira tiegħu għal eluf ta’ snin li kienu ġejjin warajh u li għad iridu jiġu. Huwa jum qaddis u jum li tista’ tgħid huwa…

Il-Kelma Randan Ġejja Mill-Għarbi…

Illum niċċelebraw Ras ir-Randan; l-40 jum ta’ ndiema u penitenza li jibdew jgħoddu mil-lum sa Sibt il-Għid. L-40 jum ma jinkludux il-Ħdud. Tajjeb jingħad, li l-kelma Randan ġejja mill-Għarbi Ramadan għalkemm ir-Randan kif nafuh aħna, m’għandux x’jaqsam mar-Ramadan tal-Iżlam. Iżda, teżisti similarità; dik tas-sagrifiċċju. Bħal-lum, isiru quddies fejn fuq il-moħħ jitpoġġa trab/irmied li jissimbolizza li…