Meta Ttella’ S-Salib Laferla…

Fis-27 ta’ Settembru tal-1903 fuq għolja qrib is-Siġġiewi kien ittella’ s-Salib Laferla, magħruf aħjar bħala s-Salib tal-Għolja. Dan is-Salib oriġinarjament kien jagħmel parti mill-Via Crucis iżda mbagħad ittella’ biex ifakkar il-Konsagrazzjoni tas-seklu l-ġdid lir-Redentur. Il-proġett kien idea ta’ Dun Pawl Laferla mis-Siġġiewi. Il-pedestal tas-Salib huwa kappella u hemm erba’ lapidi li jfakkru l-okkażjoni. Fl-1937 il-maltemp…

Irrestawrat Ix-Xatt Tal-Esplora Fil-Kalkara – Dan Huwa L-Ġmiel Ta’ Pajjiżna

Ilbieraħ filgħaxija, il-Prim Ministru Robert Abela inawgura servizz ġdid ta’ trasport bil-baħar mill-Port il-Kbir għall-Esplora bħala parti minn proġett sħiħ ta’ restawr tax-xatt fil-Kalkara qrib iċ-Ċentru Interattiv għax-Xjenzi, li sar b’investiment ta’ €2.5 miljun minn fondi nazzjonali. Waqt l-inawgurazzjoni, il-Prim Ministru Robert Abela fisser dan il-proġett bħala wieħed li jinseġ flimkien l-innovazzjoni, l-infrastruttura u l-ambjent.…

Inawgurata Pittura Fil-Koppla Tal-Knisja Kolleġġjata Ta’ San Lawrenz Fil-Birgu

Ilbieraħ l-1 ta’Awwissu 2021 ġie nawgurat il-proġett tad-dekorazzjoni tal-koppla tal-Knisja Kolleggjata ta’ San Lawrenz fil-Birgu. Il-pittura hija maqsuma f’żewġ partijiet prinċipali fejn għandek il-parti sagra li fiha naraw il-Madonna mal-qaddisin fil-glorja u l-parti profana li tirrappreżenta r-rebħa tal-assedju. Iċ-ċentru tal-pittura hija l-Madonna imlibbsa bil-mant aħmar u l-libsa blu biex tkun bħal dik tal-Ikona tal-Madonna tad-Damaxxena…

Il-Ħaddieda Qed Jispiċċaw? Qatt Smajtu Bl-Ispanjuletti?

In-Naxxar huwa magħruf bħala r-raħal tal-ħaddieda. Dari kien hemm bosta minnhom u waqt li tterraq fit-toroq Naxxarin, kont spiss tisma’ d-daqqa fuq l-inkwina waqt li l-ħaddied jgħawweġ u jifforma f’disinni, l-ħadid. Fi Triq Żenqa, sal-lum għadek issib lil Ninu Galea magħruf bħala tad-Dexxin li għadu jaħdem bil-mod tradizzjonali fil-forġa tiegħu. Huwa tgħallem din is-sengħa minn…

Inawgurat Ir-Restawr Tal-Koppla Tal-Bażilika Ta’ Sant’Elena

Tlesta l-proġett ta’ konservazzjoni u restawr tat-tmien pitturi fuq il-ġebla tal-koppla tal-Bażilika Minuri ta’ Sant’Elena f’Birkirkara. Dan il-proġett sar b’investiment ta’ €162,000, li 80% minnhom kienu kofinanzjati minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-proġett ġie inawgurat ilbieraħ mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi u mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi. Preżenti wkoll is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta’ Malta Michael…

Qed Ikun Irrestawrat Il-Monument Tal-Ġimgħa Mqaddsa Tax-Xagħra F’Għawdex

Innutajna ‘post’ fuq facebook minn Alan Cini li huwa restawratur fejn spjega li qed inaddaf u jirrestawra dak li nsejħulu ‘Il-Monument’ fil-purċissjoni tal-Ġimgħa L-Kbira. Din il-biċċa artistrija hija tal-injam u saret minn Vincenzo Cardona u ndurata bid-deheb minn Salvo Brincat fl-1915. Prosit Alan u l-Arċipriet Fr Carmelo Refalo flimkien mal-Kapitlu, li jemmnu li dan ix-xogħol…

Kont Taf Għaliex Il-Knisja Tal-Imġarr Għandha Forma Ta’ Bajda?

Propju fit-28 ta’ Mejju tal-1937, il-Kappillan tal-Imġarr Dun Edgar Salomone kien ħabbar fil-ġurnali lokali li fl-1936, kienu nġabru 90 lira sterlina mill-bejgħ tal-bajd li l-Parruċċani kienu jagħtu biex jinbiegħu u mill-flus tagħhom, jinġabru l-flus għall-bini tal-Knisja. Kien għalhekk, li l-Knisja tal-Imġarr tawha l-forma ta’ bajda fl-arkitettura tagħha. Interessanti hux?! Ritratt: Azamara.com

Ktieb Fl-Okkażjoni Taċ-Ċentinarju Mill-Inkurunazzjoni Tal-Bambina Fl-Isla

Din is-sena, 2021, għall-Belt Senglea hija sena speċjali għaliex timmarka l-ewwel ċentinarju mill-inkurunazzjoni solenni tal-istatwa ta’ Marija Bambina. Ix-xbieha ta’ Marija Bambina ilha fil-parroċċa tal-Isla sa mis-sena 1618, u dejjem kienet sors ta’ devozzjoni. Fl-ewwel snin tas-seklu tmintax, is-Sengleani qiegħdu kuruna tal-fidda fuq ir-ras grazzjuża ta’ Marija Bambina. Dan l-għelm ta’ mħabba u devozzjoni nibbet…

The Real Location Of Valletta’s Foundation Stone – Not At The Church Of Our Lady Of Victories

On 28 March 1566 Grand Master de Valette has laid the foundation stone of a new city of Valletta. A recent book “Humillima Civitas Vallettae” has revealed new facts about this event. It includes the notes by the Augustinian preacher Fr Spirito Angusciola (1534-1586) and the official historian of the Order Giacomo Bosio (1544-1627). These…