L-10 t’April Kien Jum Iswed Għall-Kalkara – X’Kien Ġara?

“10 t’April; ġurnata sewda għal raħalna. Bħal-lum 80 sena (fl-1942) iġġarfet kompletament l-ewwel Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp tal-Kalkara matul it-Tieni Gwerra Dinjija.” Hekk kiteb is-Sindku tal-Kalkara Wayne Aquilina fuq il-midja soċjali tiegħu fejn fakkar dan l-avveniment mill-istorja. Spjega kif illum, meta jħares lejn il-Knisja maestuża tal-Kalkara, jammirra l-impenn u l-qalb Kalkariża biex minn dan…

Aħbar Tajba: Il-Kappella Tal-Lunzjata Fis-Salib Tal-Għolja Se Tiġi Rrestawrata

Is-Sindku tas-Siġġiewi Dominic Grech laqa’ b’sodisfazzjoni l-aħbar li l-Awtorità tal-ippjanar approvat il-permessi tax-xogħlijiet neċessarji sabiex jibda x-xogħol ta’ restawr fuq il-Kappella tal-Lunzjata fis-Salib tal-Għolja. Din hija kappella ħelwa bi snin ta’ storja fuqha. “Nfakkar li x-xogħolijiet inizjali bdew lura f’April 2020 meta beda l-proċess ta’ testijiet li kienu rikjesti jsiru kif ukoll bdew jsiru t-toqob…

Araw Xi Ġmiel – Il-Birgu F’Presepju

“Il-Birgu presepju! Kemm hu sabiħ dan il-presepju, ix-xena tan-nattività fil-Birgu flimkien man-nies ta’ din il-belt.” Hekk kiteb l-Onorevoli Glenn Bedingfield fuq il-midja soċjali tiegħu fejn wera ritratt ta’ kif jidher dan il-presepju ġmiel tiegħu. Dan huwa xogħol ta’ Charles Callus li jinsab armat fil-kannierja tal-Knisja ta’ San Lawrenz. Huwa tassew oriġinali. Kemm nieħdu gost naraw…

Il-Projezzjonijiet Tal-Milied Jixegħlu Pjazza San Ġorġ

Fil-Belt Valletta ġew mixgħula l-projezzjonijiet tal-Milied (Christmas projections) fuq il-faċċata tal-Palazz tal-President u l-faċċati l-oħra fi Pjazza San Ġorġ fejn għal darb’oħra qed tinħoloq atmosfera maġika tal-Milied fil-qalba tal-Belt Kapitali.   Komplew ukoll il-prestazzjonijiet mużikali wara li fit-22 ta’ Novembru ġew mixgħula d-dwal tal-Milied fit-toroq ewlenin u ingħata bidu għall-programm annwali Christmas in the City li…

Meta Ttella’ S-Salib Laferla…

Fis-27 ta’ Settembru tal-1903 fuq għolja qrib is-Siġġiewi kien ittella’ s-Salib Laferla, magħruf aħjar bħala s-Salib tal-Għolja. Dan is-Salib oriġinarjament kien jagħmel parti mill-Via Crucis iżda mbagħad ittella’ biex ifakkar il-Konsagrazzjoni tas-seklu l-ġdid lir-Redentur. Il-proġett kien idea ta’ Dun Pawl Laferla mis-Siġġiewi. Il-pedestal tas-Salib huwa kappella u hemm erba’ lapidi li jfakkru l-okkażjoni. Fl-1937 il-maltemp…

Irrestawrat Ix-Xatt Tal-Esplora Fil-Kalkara – Dan Huwa L-Ġmiel Ta’ Pajjiżna

Ilbieraħ filgħaxija, il-Prim Ministru Robert Abela inawgura servizz ġdid ta’ trasport bil-baħar mill-Port il-Kbir għall-Esplora bħala parti minn proġett sħiħ ta’ restawr tax-xatt fil-Kalkara qrib iċ-Ċentru Interattiv għax-Xjenzi, li sar b’investiment ta’ €2.5 miljun minn fondi nazzjonali. Waqt l-inawgurazzjoni, il-Prim Ministru Robert Abela fisser dan il-proġett bħala wieħed li jinseġ flimkien l-innovazzjoni, l-infrastruttura u l-ambjent.…

Inawgurata Pittura Fil-Koppla Tal-Knisja Kolleġġjata Ta’ San Lawrenz Fil-Birgu

Ilbieraħ l-1 ta’Awwissu 2021 ġie nawgurat il-proġett tad-dekorazzjoni tal-koppla tal-Knisja Kolleggjata ta’ San Lawrenz fil-Birgu. Il-pittura hija maqsuma f’żewġ partijiet prinċipali fejn għandek il-parti sagra li fiha naraw il-Madonna mal-qaddisin fil-glorja u l-parti profana li tirrappreżenta r-rebħa tal-assedju. Iċ-ċentru tal-pittura hija l-Madonna imlibbsa bil-mant aħmar u l-libsa blu biex tkun bħal dik tal-Ikona tal-Madonna tad-Damaxxena…

Il-Ħaddieda Qed Jispiċċaw? Qatt Smajtu Bl-Ispanjuletti?

In-Naxxar huwa magħruf bħala r-raħal tal-ħaddieda. Dari kien hemm bosta minnhom u waqt li tterraq fit-toroq Naxxarin, kont spiss tisma’ d-daqqa fuq l-inkwina waqt li l-ħaddied jgħawweġ u jifforma f’disinni, l-ħadid. Fi Triq Żenqa, sal-lum għadek issib lil Ninu Galea magħruf bħala tad-Dexxin li għadu jaħdem bil-mod tradizzjonali fil-forġa tiegħu. Huwa tgħallem din is-sengħa minn…

Inawgurat Ir-Restawr Tal-Koppla Tal-Bażilika Ta’ Sant’Elena

Tlesta l-proġett ta’ konservazzjoni u restawr tat-tmien pitturi fuq il-ġebla tal-koppla tal-Bażilika Minuri ta’ Sant’Elena f’Birkirkara. Dan il-proġett sar b’investiment ta’ €162,000, li 80% minnhom kienu kofinanzjati minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-proġett ġie inawgurat ilbieraħ mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi u mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi. Preżenti wkoll is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta’ Malta Michael…