Featured posts

Is-Sena 2023 kienet importanti ħafna għall-Ordni Tas-Santu Sepulkru – Ordni ħajja li tagħmel ħafna ġid

Is-sena 2023 kienet sena importantissima għall-Ordni tas-Santu Sepulku, b’mod partikulari għal-Logutenenza f’Malta. B’mod kronoloġiku, dawn huma l-avvenimenti l-iktar li li ħallew impatt.   Dħul tal-Kardinal Mario Grech bħala membru fil-grad għoli ta’ Gran Kroce, riservat għall-Kardinali. Iċ-ċerimonja saret f’ Ruma fil-Palazz tal-Ordni, Della Rovere. Il-Kardinal Gran Mastru Filoni nniffsu ppreżenta d-dekorazzjoni lill-Kardinal Grech.Għal dan l-avveniment…

Nisperaw li jinqabdu u l-oġġetti misruqa jinstabu – “Ma tistħux intom min intom li sraqtuhom?”

Ilbieraħ ħarġet l-aħbar li l-pulizija qed tinvestiga l-għajbien ta’ tliet vażuni u arloġġ b’valur ta’ madwar tlettax-il elf ewro. Żgur ma sparixxewx waħedhom. Min hu, min hi jew min huma, li wettqu dan l-att godard, imisshom jistħu. Verament imisshom jistħu! L-istqarrija minn Heritage Malta tgħid li uffiċjali tagħha nnotaw xi oġġetti nieqsa minn kmarar fil-Palazz…

Imbierka dik l-id moħbija li wasslitek biex tara l-għarqa u tieqaf f’dan ix-xatt – Joqrob San Pawl

Lura fil-25 ta’ Novembru 2023, l-Għaqda tal-Pawlini flimkien mal-Kapitlu tal-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta, ħabbru li fis-sena 2024, il-festa ddedikata lin-Nawfraġju ta’ San Pawl, ser tkun iċċelebrata nhar is-Sibt 24 ta’ Frar. Dan ħabba ċaqlieq li jseħħ minn żmien għal żmien fil-kalendarju tal-Knisja. Fi kliem ieħor, dan minħabba li r-Randan ser jibda fl-14…

Ġieli Smajt Bil-Partit Ħaddiema Indipendenti?

Bejn l-aħħar snin tal-1920s u l-bidu tal-1930s, il-knisja u l-Partit Kostituzzjonali għaddew minn ġlieda politico-reliġjuża. Is-sitwazzjoni ma kienetx waħda faċli, tant li wara bosta battibekki, l-isqof Gonzi u l-Arċisqof Caruana ħargu ittra pastorali li kienet tgħid li kull min b’xi mod jiffavorixxi jew jagħti l-fiduċja tiegħu lill-partit kostituzzjonali fl-elezzjoni li jmiss ikun qiegħed jikkommetti dnub…

Kienet Seħħet Waħda Mill-Agħar Maltempati Fl-Istorja

Bħal-lum 25 t’Ottubru tal-1979, Malta intlaqtet minn waħda mill-agħar maltempati fl-istorja. Bejn it-3pm u s-7pm, l-Uffiċċju Meteoroloġiku ta’ Ħal Luqa kejjel 68.2 mm ta’ xita. Din il-maltempata kienet il-kawża ta’ mewt ta’ erba’ persuni. F’Misraħ Kola, Ħ’ Attard, mara mietet fil-kantina tagħha meta din imtliet bl-ilma; raġel inġarr mal-ilma f’Ħal Qormi wara li abbanduna l-karozza…

Erba’ Galeri Musulmani Kienu Attakaw Lil Għawdex Bħal-Lum

Bħal-lum 18 ta’ Ottubru tal-1583, erba’ galeri Musulmani minn Biżerta fl-Afrika ta’ Fuq kienu waslu għall-għarrieda f’Għawdex u mingħajr ebda oppożizzjoni daħlu fil-gżira u ħadu magħhom għadd ta’ persuni, flus u dokumenti. Huma kienu serqu wkoll il-Kunvent ta’ Santu Wistin fir-Rabat kif ukoll madwar 70 persuna oħra mill-irħula tal-madwar. Il-Gvernatur t’Għawdex; il-Kavallier Giorgio Fortunato kien…

Il-President George Vella Jattendi Għall-funeral Statali Tar-Reġina Eliżabetta II

Il-President ta’ Malta George Vella, akkumpanjat mis-Sinjura Miriam Vella, ħalla Malta dalgħodu biex jattendi għall-funeral statali tar-Reġina Eliżabetta II.  Il-funeral se jsir nhar it-Tnejn 19 ta’ Settembru, f’Westminster Abbey.  Sakemm il-President Vella jkun Londra, il-Professur Frank Bezzina se jservi fil-kariga ta’ Aġent President ta’ Malta.  Il-President Vella mistenni jasal lura Malta nhar it-Tlieta, 20 ta’…