Featured posts

Il-Maltin Iżommu Mal-Ingliżi u T-Taljani Fil-Futbol Mhux Għax Lagħqin Iżda…

Illejla logħba importanti għal-futbol internazzjonali tista’ tgħid, għaliex għalkemm din hija l-Euro Cup, meta jialgħbu l-Ingliżi u t-Taljani tinħoloq stennija kbira, mhux inqas f’Malta. Spiss nisimgħu kummenti li ‘aħna lagħqin tal-barranin’ mentri mhux il-fatt. Huwa veru li spiss infaħħru l-barranin, sew jekk ħaġa jew oħra, imma dan mhux b’disprezz lejn dak li hu Malti. Hemm…

Bħal-Lum Ir-Russja Kienet Ingħatat Sehem Fit-Tmexxija Ta’ Malta. Kif?

Kien propju bħal-lum 7 ta’ Lulju tal-1797, meta l-Imperatur Pawlu L-Ewwel tar-Russja, inħatar bħala protettur tal-Ordni ta’ San Ġwann u għalhekk, kien fit-tmun ta’ pajjiżna. L-Imperatur kien inħatar ukoll bħala l-Gran Mastru fis-27 ta’ Ottubru tal-1798, wara li l-ordni kienet telqet minn Malta minħabba li pajjiżna, għadda taħt it-tmexxija Franċiża. Pawlu L-Ewwel kien safa maqtul…

Araw X’Nostalġija Qanqlet Maria Abela Grech

“Niftakar żmien meta l-ħajja kienet ħafna inqas mgħaġġla, meta s-sjuf kienu isbaħ, meta mal-5:30pm it-tfal kollha joħorġu jilagħbu barra fit-triq u qabel l-10pm ħadd ma jidħol lura ħlief biex nieklu malajr fit-8pm. Żmien meta nirkbu kollha ġo kaxxa ta’ vann u mmorru nofs ta’ nhar baħar bil-ftajjar imdellkin u r-ruġġata ffriżata. Żmien meta ma naħsbuhiex…

Qed Ikun Irrestawrat Il-Monument Tal-Ġimgħa Mqaddsa Tax-Xagħra F’Għawdex

Innutajna ‘post’ fuq facebook minn Alan Cini li huwa restawratur fejn spjega li qed inaddaf u jirrestawra dak li nsejħulu ‘Il-Monument’ fil-purċissjoni tal-Ġimgħa L-Kbira. Din il-biċċa artistrija hija tal-injam u saret minn Vincenzo Cardona u ndurata bid-deheb minn Salvo Brincat fl-1915. Prosit Alan u l-Arċipriet Fr Carmelo Refalo flimkien mal-Kapitlu, li jemmnu li dan ix-xogħol…

L-Artist Renzo Gauci Jingħata Ġieħ Ħal Tarxien

L-artist ċelebri tarxiniż renzo Gauci, ingħata Ġieħ Ħal Tarxien ilbieraħ 27 ta’ Ġunju 2021 mill-Kunsill Lokali Ħal Tarxien. Dan hekk kif ilbieraħ ġie mfakkar Jum Ħal Tarxien li din is-sena kien iddedikat lill-Għaqdiet tar-raħal. Renzo Gauci kien artist kapaċi u magħruf għall-ħiliet kbar li kellu f’idejh. Ix-xogħlijiet tiegħu jvarjaw minn disinni, skultura fl-injam, restawr u…

Bħal-Lum 116-il Sena Ilu Malti Skopra L-Oriġini Ta’ Mikrobu Partikolari

Fil-25 ta’ Ġunju tal-1905, il-Professur Sir Temistokle Zammit sab li l-mikrobu tad-deni rqiq, il-micrococcus melitensis, kien jinsab fil-ħalib tal-mogħża. L-esperimenti u t-tiftix tiegħu saru f’laboratorju fil-bini magħruf bħala Castellania fil-Belt Valletta li dejjem intuża bħala Ministeru u bħala Dipartiment tas-Saħħa. Dak iż-żmien, il-ħalib kien jinbiegħ lill-pubbliku billi r-ragħajja kienu jieħdu l-merħliet tal-mogħoż tagħhom fl-ibliet u…

Meta Malta Serviet ta’ Kenn Għal Rifuġjati Prominenti Taljani… Kont Taf?

Kontu tafu li bħal-lum 24 ta’ Ġunju tal-1844, ir-Re Ferdinandu ta’ Napli wasal f’Malta fl-eqqel tal-ġlieda għall-Unifikazzjoni tal-Italja. Dik il-ħabta, f’Malta kienu ġew rifuġjati prominenti Taljani u eżiljati oħra li riedu li l-Italja tingħaqad f’nazzjon wieħed. Flimkien mar-Re, kienet waslet ukoll Maria Theresa li kienet it-tieni mara tar-Re wara li l-ewwel mara, Maria Christina ta’…

Daqt Jitlesta R-Restawr Tal-Faċċata Tal-Knisja Arċipretali Taż-Żejtun

“Wieħed mill-iktar proġetti sbieħ li mexxejt ‘il quddiem meta kont Ministru responsabbli mill-Kultura kien ir-restawr tat-tliet faccati prinċipali tal-Kattidral tal-Lvant fiż-Żejtun”, hekk stqarr il-Ministru Owen Bonnici fir-rigward tar-restawr estensiv li għaddej fuq il-faċċata fina u mill-isbaħ tal-Knisja taż-Żejtun. Dan il-proġett qed joqrob lejn it-tmiem tiegħu wara li nqasam f’fażijiet minħabba l-kobor tiegħu. Issa jidher li…

A Unique Opportunity Tomorrow With Heritage Malta … Check This Out!

Heritage Malta is marking European Archaeology Days next weekend. The special opening of the St Augustine’s Catacombs will be on 𝗦𝘂𝗻𝗱𝗮𝘆 𝟮𝟬𝘁𝗵 𝗝𝘂𝗻𝗲. This is an opportunity not to be missed, as 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗶𝘀 𝘂𝘀𝘂𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗰𝗹𝗼𝘀𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰. The St Augustine’s Catacombs, just a stone’s throw away from the St Paul’s Catacombs in…