Featured posts

The Real Location Of Valletta’s Foundation Stone – Not At The Church Of Our Lady Of Victories

On 28 March 1566 Grand Master de Valette has laid the foundation stone of a new city of Valletta. A recent book “Humillima Civitas Vallettae” has revealed new facts about this event. It includes the notes by the Augustinian preacher Fr Spirito Angusciola (1534-1586) and the official historian of the Order Giacomo Bosio (1544-1627). These…

Ammont Ta’ Nies Ħarġu Jiġru ‘l Barra Mill-Belt Valletta… X’Kien Ġara?

Waqt l-aħħar provi tat-tielet att tal-opra La Vergine del Castello fit-Teatru Rjal fil-Belt Valletta, kien intlemaħ xi nar bejn il-kwinti. Dan ġara fl-1873. Wara ftit ħin, in-nar ħakem it-Teatru u qerdu għal kollox. Minħabba li fis-Sur ta’ San Ġakbu kien hemm il-ħażna tal-porvli tas-Servizzi Ingliżi, in-nies beżgħu li seta’ jisplodi. Minħabba f’hekk, ammont kbir ta’…

Meta L-Isqfijiet Ikkonfermaw Li Kien Dnub Li Tivvota Għall-PK u L-MLP

Fil-21 ta’ Mejju tal-1932, l-Isqfijiet ta’ Malta f’ċirkulari kienu kkonfermaw li kien dnub li wieħed jivvota għall-Partit Kostituzzjonali u għall-Malta Labour Party matul l-elezzjoni li kienet se ssir. Il-Gvernatur kien bagħat għal Lord Strickland u għal Pawlu Boffa fejn staqsiehom jekk kinux iħossu li kellha tkun sospiża l-elezzjoni minħabba d-dnub il-mejjet. Huma wieġbu li aħjar…

Bħal-Lum Kien Miet L-Ewwel Prim Ministru Ta’ Malta

Bħal-lum, 20 ta’ Mejju tal-1925, l-ewwel Prim Ministru ta’ Malta Joseph Howard kien miet fl-età ta’ 63 sena. Huwa kien industrijalist membru tal-Unione Politica Maltese. Howard kien imwieled fil-Belt Valletta u mar Franza fejn kiseb l-edukazzjoni tiegħu bħala Uffiċjal fl-Akkademja Militari. Imbagħad, ingħaqad mas-settur kummerċjali. Fl-1912, kien elett bħala membru tal-Kunsill tal-Gvern u fl-1921, elett…

L-Artist Marcio Ghigo Bl-Ewwel Xogħol Tiegħu Fi Knejjes

Ilbieraħ 9 ta’ Mejju 2021, l-artist Marcio Ghigo ippreżenta l-ewwel xogħol tiegħu fi knejjes; żewġ sottokwadri bix-xbieha tal-Qaddis San Ġorġ Preca. Dawn huma pittura biż-żejt u ġew ippreżentati propju f’jum il-festa tal-Qaddis Malti. Ghigo qal li dawn huma l-ewwel żewġ pitturi tiegħu li ġew ikkummissjonati għall-knejjes; l-ewwel fil-Bażilika ta’ kristu Re f’Raħal ġdid u t-tieni,…