Featured posts

Kont Taf Għaliex Il-Knisja Tal-Imġarr Għandha Forma Ta’ Bajda?

Propju fit-28 ta’ Mejju tal-1937, il-Kappillan tal-Imġarr Dun Edgar Salomone kien ħabbar fil-ġurnali lokali li fl-1936, kienu nġabru 90 lira sterlina mill-bejgħ tal-bajd li l-Parruċċani kienu jagħtu biex jinbiegħu u mill-flus tagħhom, jinġabru l-flus għall-bini tal-Knisja. Kien għalhekk, li l-Knisja tal-Imġarr tawha l-forma ta’ bajda fl-arkitettura tagħha. Interessanti hux?! Ritratt: Azamara.com

Il-Knisja F’Malta Tippublika Direttivi Dwar Il-Festi

Fi stqarrija mill-Kurja, intqal li l-Knisja f’Malta qed tippublika direttivi rigward iċ-ċelebrazzjoni tal-festi għal din is-sena fejn intqal li l-festi parrokkjali u festi oħra reliġjużi li jsiru ġewwa l-bini tal-Knisja jsiru fil-ġranet li soltu jiġu ċċelebrati, b’rispett sħiħ lejn il-miżuri għall-ħarsien tas-saħħa indikati mill-awtoritajiet tas-saħħa. Dawn id-direttivi jistipulaw li l-quddies u ċelebrazzjonijiet liturġiċi oħra relatati…

Ktieb Fl-Okkażjoni Taċ-Ċentinarju Mill-Inkurunazzjoni Tal-Bambina Fl-Isla

Din is-sena, 2021, għall-Belt Senglea hija sena speċjali għaliex timmarka l-ewwel ċentinarju mill-inkurunazzjoni solenni tal-istatwa ta’ Marija Bambina. Ix-xbieha ta’ Marija Bambina ilha fil-parroċċa tal-Isla sa mis-sena 1618, u dejjem kienet sors ta’ devozzjoni. Fl-ewwel snin tas-seklu tmintax, is-Sengleani qiegħdu kuruna tal-fidda fuq ir-ras grazzjuża ta’ Marija Bambina. Dan l-għelm ta’ mħabba u devozzjoni nibbet…

The Real Location Of Valletta’s Foundation Stone – Not At The Church Of Our Lady Of Victories

On 28 March 1566 Grand Master de Valette has laid the foundation stone of a new city of Valletta. A recent book “Humillima Civitas Vallettae” has revealed new facts about this event. It includes the notes by the Augustinian preacher Fr Spirito Angusciola (1534-1586) and the official historian of the Order Giacomo Bosio (1544-1627). These…

Ammont Ta’ Nies Ħarġu Jiġru ‘l Barra Mill-Belt Valletta… X’Kien Ġara?

Waqt l-aħħar provi tat-tielet att tal-opra La Vergine del Castello fit-Teatru Rjal fil-Belt Valletta, kien intlemaħ xi nar bejn il-kwinti. Dan ġara fl-1873. Wara ftit ħin, in-nar ħakem it-Teatru u qerdu għal kollox. Minħabba li fis-Sur ta’ San Ġakbu kien hemm il-ħażna tal-porvli tas-Servizzi Ingliżi, in-nies beżgħu li seta’ jisplodi. Minħabba f’hekk, ammont kbir ta’…

Meta L-Isqfijiet Ikkonfermaw Li Kien Dnub Li Tivvota Għall-PK u L-MLP

Fil-21 ta’ Mejju tal-1932, l-Isqfijiet ta’ Malta f’ċirkulari kienu kkonfermaw li kien dnub li wieħed jivvota għall-Partit Kostituzzjonali u għall-Malta Labour Party matul l-elezzjoni li kienet se ssir. Il-Gvernatur kien bagħat għal Lord Strickland u għal Pawlu Boffa fejn staqsiehom jekk kinux iħossu li kellha tkun sospiża l-elezzjoni minħabba d-dnub il-mejjet. Huma wieġbu li aħjar…

Bħal-Lum Kien Miet L-Ewwel Prim Ministru Ta’ Malta

Bħal-lum, 20 ta’ Mejju tal-1925, l-ewwel Prim Ministru ta’ Malta Joseph Howard kien miet fl-età ta’ 63 sena. Huwa kien industrijalist membru tal-Unione Politica Maltese. Howard kien imwieled fil-Belt Valletta u mar Franza fejn kiseb l-edukazzjoni tiegħu bħala Uffiċjal fl-Akkademja Militari. Imbagħad, ingħaqad mas-settur kummerċjali. Fl-1912, kien elett bħala membru tal-Kunsill tal-Gvern u fl-1921, elett…