Featured posts

Għada Jiftaħ Uffiċjalment Il-‘Valletta Green Festival’ – Stennija Għall-Akbar Infjorata

“L-INFIORATA fi Pjazza San Ġorġ, VALLETTA…kollox jibda minn hawnhekk!” kien kliem il-Kap Eżekuttiv tal-Valletta Cultural Agency Jason Micallef fuq il-midja soċjali tiegħu, fejn qed jidher sew li hawn stennija kbira għall-akbar infjorata li qatt saret f’pajjiżna. Għalkemm m’ilix issir ħafna snin, din it-tradizzjoni qabdet sew u niżlet tajjeb mal-poplu Malti kollu li ta’ kull sena,…

Kellhom Jidħlu Fil-Belt Valletta Bil-Beritta Jew Bl-Elmu

Fl-4 ta’ mejju tal-1896, fid-Daily Malta Chronicle dehret aħbar li ftit ġranet qabel kienet ħarġet l-ordni li n-nies tas-Servizzi Ingliżi kellhom jidħlu l-Belt Valletta bil-beritta jew bl-elmu. Iżda inqalgħet diffikultà. Nies tas-Servizzi li kienu twal 1.8m kienu jaħbtu mat-tined tax-xemx li kellhom diversi ħwienet fi Triq il-Merkanti. Interessanti! Ritratt: Shutterstock

Jum It-Twelid Tal-Artist Wistin Camilleri

Fit-2 ta’ Mejju 1885, fir-Rabat Għawdex twieled l-iskultur Wistin Camilleri li anke studja fl-Accademia San Luca ta’ Ruma. Hu twieled fil-mitħna ta’ Għajn Qatet. Kien magħruf bħala statwarju u l-istatwi tiegħu ma jinstabux biss f’Malta u f’Għawdex iżda anke f’artijiet oħra. Fosthom, fl-Awstralja, l-Istati Uniti u Tuneż. Għalkemm ħafna jaħsbu li Wistin kien ġej minn…

What’s On In May By The Valletta Cultural Agency?

Songs of Hope Songs of Hope is a heartfelt performance celebrating the resilience of the arts and artists, featuring leading international singers and musicians. They have come together to perform a set of beautiful songs from the classical repertoire, under the artistic direction of Malta’s Cultural Ambassador Lawrence Renes. The performance will be televised on…

Meta Fl-Università Maltija Saret Grawdwazzjoni Mhux Tas-Soltu

Fl-Università ta’ Malta kienet saret gradwazzjoni mhux tas-soltu fis-26 t’April tal-1957. Dan hekk kif it-Taljana Angela Frischman minn Breschia, ingħatat il-lawrja ta’ tabib wara li studjat f’pajjiżna. Interessanti l-fatt li din il-mara kienet waħda mill-partiġġjani li fl-1943 kienu jiffurmaw parti mill-Brigata Adige. Din il-brigata kienet iffurmat ruħha matul it-Tieni Gwerra Dinjija bħala reżistenza Taljana fuq…

Għaliex Kienet Iżżejnet Il-Kalkara Ħdax-il Sena Ilu?

Bħal-lum 11-il sena ilu, propju fit-18 t’April tal-2010, il-Kalkara libset libsa ta’ festa. Dan għaliex tat merħba sabiħa lill-Papa Benedittu XVI li kien żar pajjiżna. Dalgħodu ttellgħu ritratti sbieħ li juru l-Kalkara f’atmosfera festiva, fejn il-Kalkariżi kienu ħerqana biex jagħtu merħba lill-Papa fi triq Marina. Fl-istess post, hemm ukoll monument li jfakkar din il-mawra storika.…

Grada Tal-Ħadid… Imma Din Bil-Karti

Edward Azzopardi li huwa President tas-Soċjetà Mużikali Peace tan-Naxxar huwa magħruf għall-kapaċità li għandu b’idejh. Spiss itella’ ritratti ta’ kapolavuri li jagħmel fejn mhux l-ewwel darba li dan is-sit ma setax jevita mingħajr ma jitfa’ ħarstu fuqu. Aħna nieħdu gost naraw it-talent u l-bravuri tan-nies u l-artisti lokali. Azzopardi jaħdem anke xogħol fuq il-ħġieġ fejn…

Il-Birgu Jew Ir-Rabat Għawdex? Il-Kapitali Ewropea Tal-Kultura 2031…

L-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta rċeviet żewġ applikazzjonijiet bħala rispons għal sejħa għal Espressjonijiet ta’ Interess minn bliet u reġjuni f’Malta u Għawdex sabiex ikollhom it-titlu ta’ Kapitali Ewropea tal-Kultura fl-2031. L-Espressjoni ta’ Interess tnediet f’Novembru 2020 u għalqet fil-31 ta’ Marzu ta’ din is-sena. Sa din l-iskadenza daħlu żewġ sottomissjonijiet; waħda mill-Birgu għar-Reġjun tax-Xlokk u l-oħra…