Featured posts

Did You Get A Copy Of Malta Libraries’ Latest Publication?

‘CITIES, HARBOURS AND ARTEFACTS: TRANSFORMATIONS OF AN EARLY MODERN LANDSCAPE’ is the title of the latest publication. The volume includes five papers from eight public lectures delivered in 2018–2019 for the National Library of Malta’s Public Lectures Series: ‘Cities, Harbours and Artefacts: transformations of an early modern landscape’. At the core of this series was the…

Kif Se Jiċċelebraw Il-Festa Ta’ San Ġużepp Tar-Rabat Tal-Imdina?

Illum 19 ta’ Marzu hija l-festa ta’ San Ġużepp, missier putattiv ta’ Ġesù. Hija festa devota u maħbuba bil-bosta. Fiċ-ċirkostanzi li qed ngħixu tal-pandemija, kull ċelebrazzjoni li mdorrijin is-soltu biha, ġiet ridotta u din hija diġà t-tieni sena minn meta qed jiġri hekk. Fuq il-paġna tagħhom fuq facebook, l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina ħarġu…

Araw Xi Ġmiel Ta’ Figolli Ħolqot Stephanie Borg – “Il-Maduma Tradizzjonali Maltija”

L-artista Stephanie Borg hija magħrufa għall-ħiliet kbar tagħha fid-disinn, arti u artistrija f’kull forma b’relazzjoni ma’ temi marbuta ma’ pajjiżna. Borg ilha tippreżenta xogħol mill-isbaħ u fin lill-pubbliku fuq livell nazzjonali, għal dawn l-aħħar 13-il sena fejn popolari mmens, kienu l-muggijiet bil-bibien, twieqi u gallarijiet Maltin li spiss tarahom l’hinn u l’hawn f’xi uffiċċju, dar…

“Min-Nhar it-Tnejn Se Jingħalqu L-Istituzzjonijiet Edukattivi…”

F’konferenza minn Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela tenna li dan huwa mument fejn irridu nkunu aktar agressivi kontra l-varjant. “Irridu nikkontrollaw id-domanda fuq l-isptar biex inkunu nistgħu nagħtu l-aqwa kura possibbli” B’effett minn għada sal-11 t’April li ġej, se jingħalqu l-ħwienet li jipprovdu prodotti mhux essenzjali, il-gruppi tal-pubbliku se jinżel minn 6 għal 4. Se…

“L-Imxija Kif Kienet Bħal-Lum Sena Mhix L-Istess Kif Inhi Llum”

Vincent Marmara li huwa statistiku u lettur fi ħdan l-Università ta’ Malta esprima l-ħsieb tiegħu dwar l-imxija tal-Covid-19 sena wara. “L-imxija kif kienet bħal-lum sena, mhix l-istess kif inhi llum. L-imxija ta’ xhur u ġimgħat ilu mhix l-istess bħal-lum. Pariri li jingħataw minn żmien għal żmien, kif dejjem sħaqt, iridu jiġu aġġornati skont is-sitwazzjoni attwali…

Jistgħu Jintramaw Biss Ir-Redentur, Il-Vara L-Kbira U D-Duluri… L-Irxoxt F’Jum L-Għid

L-Arċidjoċesi ta’ Malta ppubblikat direttivi ġodda għall-jiem ta’ qabel u waqt il-Ġimgħa Mqaddsa ta’ din is-sena. Il-miżuri l-ġodda ppubblikati llum jistabbilixxu li fil-knejjes jistgħu jintramaw biss ix-xbihat qaddisa tar-Redentur, tal-Vara l-Kbira (jew Kurċifiss) u tal-Madonna tad-Duluri. L-Irxoxt jista’ jintrama għall-Għid il-Kbir fejn hemm id-drawwa li jsir dan. Filwaqt li dawn ix-xbihat għandhom jinħarġu u jidħlu…

Dan Hu L-Monument Propost Li Se Jfakkar Lill-Professur Oliver Friggieri

Tħabbru l-artist u l-post tal-mafkar f’ġieħ Oliver Friggieri permezz ta’ stqarrija minn Heritage Malta; il-proposta magħżula hija dik tal-artist John Grima. Dan wara s-sejħa li ħarġet ftit xhur ilu għad-disinn tal-mafkar. Ġie deċiż ukoll li l-monument jitqiegħed il-Furjana, fejn il-Professur Friggieri qatta’ tfulitu u żgħożitu. Il-proċess kien ikkordinat mis-Sur Mario Cutajar, id-Direttur Eżekuttiv ta’ Heritage…

Kien Voċiferu Favur Malta … Bata Fi Żmienu Iżda Għandu Qima Kbira llum

Twieled fil-5 ta’ Marzu tal-1764 u miet fis-sena 1829. Mikiel Anton Vassalli kien patrijott Malti u magħruf u meqjus bħalha missier l-Ilsien Malti fejn anke qaleb xi kotba mill-iskrittura għal-lingwa Maltija. Fuq dan il-fatt, kien hemm membri fil-Knisja li ma jarawhx daqstant f’dawl tajjeb. Kien ukoll Professur tal-Malti fl-Università meta l-Malti, ddaħħal għat-tagħlim. Kien ukoll…