Featured posts

“Min-Nhar it-Tnejn Se Jingħalqu L-Istituzzjonijiet Edukattivi…”

F’konferenza minn Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela tenna li dan huwa mument fejn irridu nkunu aktar agressivi kontra l-varjant. “Irridu nikkontrollaw id-domanda fuq l-isptar biex inkunu nistgħu nagħtu l-aqwa kura possibbli” B’effett minn għada sal-11 t’April li ġej, se jingħalqu l-ħwienet li jipprovdu prodotti mhux essenzjali, il-gruppi tal-pubbliku se jinżel minn 6 għal 4. Se…

“L-Imxija Kif Kienet Bħal-Lum Sena Mhix L-Istess Kif Inhi Llum”

Vincent Marmara li huwa statistiku u lettur fi ħdan l-Università ta’ Malta esprima l-ħsieb tiegħu dwar l-imxija tal-Covid-19 sena wara. “L-imxija kif kienet bħal-lum sena, mhix l-istess kif inhi llum. L-imxija ta’ xhur u ġimgħat ilu mhix l-istess bħal-lum. Pariri li jingħataw minn żmien għal żmien, kif dejjem sħaqt, iridu jiġu aġġornati skont is-sitwazzjoni attwali…

Jistgħu Jintramaw Biss Ir-Redentur, Il-Vara L-Kbira U D-Duluri… L-Irxoxt F’Jum L-Għid

L-Arċidjoċesi ta’ Malta ppubblikat direttivi ġodda għall-jiem ta’ qabel u waqt il-Ġimgħa Mqaddsa ta’ din is-sena. Il-miżuri l-ġodda ppubblikati llum jistabbilixxu li fil-knejjes jistgħu jintramaw biss ix-xbihat qaddisa tar-Redentur, tal-Vara l-Kbira (jew Kurċifiss) u tal-Madonna tad-Duluri. L-Irxoxt jista’ jintrama għall-Għid il-Kbir fejn hemm id-drawwa li jsir dan. Filwaqt li dawn ix-xbihat għandhom jinħarġu u jidħlu…

Dan Hu L-Monument Propost Li Se Jfakkar Lill-Professur Oliver Friggieri

Tħabbru l-artist u l-post tal-mafkar f’ġieħ Oliver Friggieri permezz ta’ stqarrija minn Heritage Malta; il-proposta magħżula hija dik tal-artist John Grima. Dan wara s-sejħa li ħarġet ftit xhur ilu għad-disinn tal-mafkar. Ġie deċiż ukoll li l-monument jitqiegħed il-Furjana, fejn il-Professur Friggieri qatta’ tfulitu u żgħożitu. Il-proċess kien ikkordinat mis-Sur Mario Cutajar, id-Direttur Eżekuttiv ta’ Heritage…

Kien Voċiferu Favur Malta … Bata Fi Żmienu Iżda Għandu Qima Kbira llum

Twieled fil-5 ta’ Marzu tal-1764 u miet fis-sena 1829. Mikiel Anton Vassalli kien patrijott Malti u magħruf u meqjus bħalha missier l-Ilsien Malti fejn anke qaleb xi kotba mill-iskrittura għal-lingwa Maltija. Fuq dan il-fatt, kien hemm membri fil-Knisja li ma jarawhx daqstant f’dawl tajjeb. Kien ukoll Professur tal-Malti fl-Università meta l-Malti, ddaħħal għat-tagħlim. Kien ukoll…

The Archbishop’s Curia Facade Awarded For Its Restoration… A total Splendour!

The recently restored façade of the Archbishop’s Curia in Floriana has been awarded a Din l-Art Ħelwa award for Architectural Heritage. Following the restoration and conservation of the façade of Casa Manresa, the project earned the prestigious Prix d’Honneur in its category. Michael Pace Ross, Administrative Secretary, Roberto Buontempo, Head of Property, and Perit Daphne…

Din Hija T-Tielet Mewġa? Mistennija Madwar 300 Każ Illum!

Sorsi nfurmati li spiss itellgħu fuq il-midja soċjali u li ilhom iżommu l-appuntament tagħhom ta’ kuljum, sa mill-bidu tal-pandemija mal-pubbliku, qed isostnu li llum hemm madwar 300 każ ġdid ta’ persuni bil-Covid-19. Jekk dan hu minnu, dan se jitqies bħala l-mument tat-tielet mewġa? In-numri f’dawn l-aħħar ġimgħat baqgħu għoljin sew. Ħudu ġsieb xulxin. Dan niktbuh…

Malta Kellha Tibni 8 Vapuri Għall-Unjoni Sovjetika…

Fl-1982, f’Moska fl-Unjoni Sovjetika, kien ġie ffirmat ftehim għall-espansjoni tal-koperazzjoni ekonomika u teknika kif ukoll kuntratt ta’ 3 snin għall-counter trade. Il-Kuntratt kien jiswa 265 miljun Dollaru Amerikan. Malta kellha tibni 8 vapuri tal-merkanzija għall-Unjoni Sovjetika. Meta taħseb ftit, ara minn dan il-pajjiż żgħir, kemm sar kuntatt ma’ pajjiżi ferm akbar tant li anke pprovdejna…