Featured posts

Kont Taf Li F’Malta Hawn Il-Mużew Tal-Flus?

Malta dejjem attirat ħakkiema minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħha; dan għamel lil pajjiżna ċentru rikk ta’ storja u kultura. Il-Bank Ċentrali ta’ Malta ħa ħsieb li jfakkar il-memorja tal-istorja Maltija b’relazzjoni mal-flus li ntużaw taħt ħakkiema differenti. Dan jinsab fis-sala prinċipali tal-Bank Ċentrali ta’ Malta li huwa miftuħ għall-pubbliku bla ħlas fil-ħinijiet tal-uffiċċju. Hemmhekk tistgħu taraw…

Għall-Kuntrarju Ta’ Li Ġara Fl-Olokawst, Malta Laqgħet Lil-Lhud. Ara Meta!

Illum huwa mfakkar l-Olokawst orribbli li qatel mas-6 miljun Lhudi fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija, minħabba l-ideoloġiji ta’ Hitler. Imma storikament, Malta ospitat lil dan il-poplu fi ħdanha. L-Għeruq Lhudi f’Malta huwa antik saħansitra mir-raba’ u l-ħames sekli fejn waqt il-perjodu Ruman diġà kien hawn preżenza minnhom f’pajjiżna. Xhieda ta’ dan huma d-diversi katakombi tal-Lhud…

Se Ssir L-Ewwel Edizzjoni Tal-Premji Nazzjonali Għax-Xjenza, Teknoloġija, Inġinerija U L-Matematika…

Il-Ministru ghar-Ricerka, Innovazzjoni u l-ko-ordinazzjoni tal-istrategija post-covid-19 Dr Owen Bonnici nieda l-ewwel edizzjoni tal-Premji Nazzjonali ghax-Xjenza, Teknologija, l-Inginerija u l-Matemika (STEM).  Dawn se jkunu ospitati fiċ-Ċentru Interattiv tax-Xjenza. L-aqwa professjonisti f’Malta se jiġu ppremjati, rikonoxxuti u onorati għall-kontribut li taw fil-qasam tagħhom tax-Xjenza, it-Teknoloġija, I-Inġinerija u l-Matematika (STEM) u b’hekk lis-soċjetà b’mod ġenerali. Dawn il-premji…

Għada L-Istatwa Ta’ San Ġużepp Lura F’Ħal Għaxaq…

Il-Fratellanza San Ġużepp Għaxaq A.D 1750 ħabbret il-programm għal matul il-ġimgħa d-dieħla biex jagħtu merħba lura fosthom, lill-istatwa devota u maħbuba ta’ San Ġużepp f’Ħal Għaxaq. Dan wara restawr li sar fil-gżira Għawdxija. Il-karnaġġjon u r-restawr tal-istatwa fl-injam sar minn Michael u Adonai Camilleri Cauchi filwaqt li r-restawr tal-pedestall u l-induratura fuq kemm l-istatwa u…

Meta Pproponew Li Parti Mill-Kon-Katidtral Ta’ San Ġwann Isir Uffiċċju Tal-Posta…

Fl-1841, fil-gazzetta Malta Times, dehret ittra dwar proposta li parti mill-bini fuq wara tal-Kon-Katidral ta’ San Ġwann kienet se ssir posta. Il-kittieb qal li kien ikun aktar xieraq kieku jittieħed il-bini ta’ taħt il-Biblijoteka Nazzjonali. L-ewwelnett għax hemm kuridur li jservi ta’ kenn mix-xita fix-xitwa u t-tieni, għax kien hemm żewġ bibien man-naħa tal-bieb prinċipali.…

“Irridu Futur Aħjar Għal Uliedna U L-Innovazzjoni Hija L-Aqwa Għodda Biex Naslu” – Owen Bonnici

F’Malta inħasset il-ħtieġa li jitwaqqaf Ministeru ġdid iddedikat għar-riċerka, innovazzjoni u l-istrateġija ta’ wara l-Covid. Ministeru ġdid li se jkun storiku fid-deċiżjonijiet u l-ideat innovattivi li se jixpruna fis-soċjetà Maltija. Dr. Owen Bonnici huwa l-Ministru f’dan is-settur li qed jaħdem bis-sħiħ biex tibda ddur ir-rota kif ferm meħtieġ, f’dan il-qasam.  Huwa Ministeru importanti mhux biss…

Bħal-Lum Twieled Rużar Briffa – Min Kien?

Bħal-lum 16 ta’ jannar tal-1906, twieled Rużar Briffa. Ommu kien jisimha Ġovanna u missieru Duminku. Fl-1931, iggradwa bħala tabib. Briffa kien kiteb il-poema patrijottika Ġens il-Malti. Bħala student, kien promotur flimkien ma’ Dr. Ġużè Bonnici biex fl-1931 twaqqfet L-Għaqda tal-Malti tal-Università. It-Tabib Briffa kien ukoll l-ewwel editur ta’ Leħen il-Malti. Kellu karriera fil-mediċina u speċjalizza…

Ara X’Għamlu L-Kalkariżi Llum!

Illum fil-Kalkara kienet varata ir-rotta kulturali. Il-proġett tal-Heritage Trail fil-Kalkara ġie inawgurat mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi u s-Segretarju Parlamentari għall-Isport, ir-Rikreazzjoni u l-Għaqdiet Volontarji, Clifton Grima flimkien mall-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara. Dan il-proġett jikkonsisti fi 15-il stand tal-istainless steel imwaħħla f’siti importanti fil-Kalkara, u b’informazzjoni mnaqqxa fuqhom bil-Malti u bl-Ingliż, kif ukoll kodiċi…

Mara Kienet Instabet Mejta Fi Triq It-Taraġ Fil-Belt Valletta

Fl-1899, mara tallaba nstabet mejta f’darha fi Triq it-Taraġ fil-Belt Valletta. Matt-tfittxija li saret fid-dar, instabu mat-380 lira sterlina f’deheb moħbija f’diversi postijiet. Il-mara kellha wkoll diversi oġġetti tad-deheb meħjuta mal-libsa li kellha fuqha. Sal-lum, meta nisimgħu b’xi ħadd li nstab mejjet, ukoll għadna niċċassaw bl-aħbar. Immaġinaw f’dak iż-żmien. Tinsewx li apparti forsi qtil fuq…