Featured posts

Mal-Koppla Tal-Mosta Kienet Inbniet Tromba…

Ritratti interessanti li nnutajna mtellgħin minn David Debono fuq facebook li juru faxxa wiesgħa ċara mal-ġenb tar-Rotunda tal-Mosta. Fir-ritratt (li juri l-faxxa ċara tal-ġebel) ta’ Agius u Ellis, tidher imbagħad tromba maġenb il-koppla li aktarx kienet inbniet sabiex jitla’ l-ġebel minnu waqt il-bini. Ir-ritatt l-ieħor ittieħed minn Joannes Gennadius għall-ħabta tal-1855/1857 waqt l-istudji tiegħu f’Malta.…

Bil-Filmat: Araw It-‘Trailer’ Tal-Film Dwar L-Assedju L-Kbir Tal-1565

Bl-isem ta’ God’s Soldiers, din hija l-ewwel produzzjoni li saret maħduma bi preċiżjoni dwar l-Assedju l-Kbir f’Malta. Il-produzzjoni kienet ippreżentata fl-Awstrija lejn l-aħħar tas-sena 2020 skont l-IMDB (sors uffiċjali onlajn dwar films kbar u ċinematografiċi). Din kienet issaportjata mill-Malta Film Commission u l-European MEDIA Creative Europe. L-istorja tal-Assedju l-Kbir hija fost l-iktar, jekk mhux l-aktar…

Kienu Jgħaddu Minn Fuqhom Biex Imorru Minn Għalqa Għall-Oħra… Illum Jinsabu Bejn Il-Bini

L-Imtagħli hija kelma Maltija antika għal mgħoddija jew passaġġ li kien jinbena mill-bdiewa bil-ġebel tas-sejjieħ u li kien jintuża biex minn fuqhom, jgħaddu mingħajr ma jirfsu l-għelieqi nfushom. Dawn tar-ritratt jinsabu f’Ħal Kirkop, u plakka ta’ informazzjoni tgħid li anke l-Kappillan ta’ Ħal Kirkop kien jgħaddi minn fuqhom biex imur sa Ħal Safi jew l-Imqabba…

Min Kien Jgħix F’Din Id-Dar Fi Triq Melita Fil-Belt Valletta?

Inzertajna fis-sena tal-pandemija; it-tieni sena biex ngħidu eżatt. Fi Triq Melita fil-Belt Valletta, innutajna din id-dar antika li magħha hemm irħama li tgħid: “F’din id-dar, għex u miet il-Kanonku ta’ San Pawl, Prokuratur ta’ Santa Luċija Dun Karm Decelis, li miet vittma tad-dmirijiet saċerdotali tiegħu fl-Epidemija tal-Kolera fis-sena 1865. Huwa midfun fiċ-ċimiterju tal-Pietà.” Kos hus,…

Kont Taf Li F’Malta Hawn Il-Mużew Tal-Flus?

Malta dejjem attirat ħakkiema minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħha; dan għamel lil pajjiżna ċentru rikk ta’ storja u kultura. Il-Bank Ċentrali ta’ Malta ħa ħsieb li jfakkar il-memorja tal-istorja Maltija b’relazzjoni mal-flus li ntużaw taħt ħakkiema differenti. Dan jinsab fis-sala prinċipali tal-Bank Ċentrali ta’ Malta li huwa miftuħ għall-pubbliku bla ħlas fil-ħinijiet tal-uffiċċju. Hemmhekk tistgħu taraw…

Għall-Kuntrarju Ta’ Li Ġara Fl-Olokawst, Malta Laqgħet Lil-Lhud. Ara Meta!

Illum huwa mfakkar l-Olokawst orribbli li qatel mas-6 miljun Lhudi fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija, minħabba l-ideoloġiji ta’ Hitler. Imma storikament, Malta ospitat lil dan il-poplu fi ħdanha. L-Għeruq Lhudi f’Malta huwa antik saħansitra mir-raba’ u l-ħames sekli fejn waqt il-perjodu Ruman diġà kien hawn preżenza minnhom f’pajjiżna. Xhieda ta’ dan huma d-diversi katakombi tal-Lhud…

Se Ssir L-Ewwel Edizzjoni Tal-Premji Nazzjonali Għax-Xjenza, Teknoloġija, Inġinerija U L-Matematika…

Il-Ministru ghar-Ricerka, Innovazzjoni u l-ko-ordinazzjoni tal-istrategija post-covid-19 Dr Owen Bonnici nieda l-ewwel edizzjoni tal-Premji Nazzjonali ghax-Xjenza, Teknologija, l-Inginerija u l-Matemika (STEM).  Dawn se jkunu ospitati fiċ-Ċentru Interattiv tax-Xjenza. L-aqwa professjonisti f’Malta se jiġu ppremjati, rikonoxxuti u onorati għall-kontribut li taw fil-qasam tagħhom tax-Xjenza, it-Teknoloġija, I-Inġinerija u l-Matematika (STEM) u b’hekk lis-soċjetà b’mod ġenerali. Dawn il-premji…