Featured posts

Għada L-Istatwa Ta’ San Ġużepp Lura F’Ħal Għaxaq…

Il-Fratellanza San Ġużepp Għaxaq A.D 1750 ħabbret il-programm għal matul il-ġimgħa d-dieħla biex jagħtu merħba lura fosthom, lill-istatwa devota u maħbuba ta’ San Ġużepp f’Ħal Għaxaq. Dan wara restawr li sar fil-gżira Għawdxija. Il-karnaġġjon u r-restawr tal-istatwa fl-injam sar minn Michael u Adonai Camilleri Cauchi filwaqt li r-restawr tal-pedestall u l-induratura fuq kemm l-istatwa u…

Meta Pproponew Li Parti Mill-Kon-Katidtral Ta’ San Ġwann Isir Uffiċċju Tal-Posta…

Fl-1841, fil-gazzetta Malta Times, dehret ittra dwar proposta li parti mill-bini fuq wara tal-Kon-Katidral ta’ San Ġwann kienet se ssir posta. Il-kittieb qal li kien ikun aktar xieraq kieku jittieħed il-bini ta’ taħt il-Biblijoteka Nazzjonali. L-ewwelnett għax hemm kuridur li jservi ta’ kenn mix-xita fix-xitwa u t-tieni, għax kien hemm żewġ bibien man-naħa tal-bieb prinċipali.…

“Irridu Futur Aħjar Għal Uliedna U L-Innovazzjoni Hija L-Aqwa Għodda Biex Naslu” – Owen Bonnici

F’Malta inħasset il-ħtieġa li jitwaqqaf Ministeru ġdid iddedikat għar-riċerka, innovazzjoni u l-istrateġija ta’ wara l-Covid. Ministeru ġdid li se jkun storiku fid-deċiżjonijiet u l-ideat innovattivi li se jixpruna fis-soċjetà Maltija. Dr. Owen Bonnici huwa l-Ministru f’dan is-settur li qed jaħdem bis-sħiħ biex tibda ddur ir-rota kif ferm meħtieġ, f’dan il-qasam.  Huwa Ministeru importanti mhux biss…

Bħal-Lum Twieled Rużar Briffa – Min Kien?

Bħal-lum 16 ta’ jannar tal-1906, twieled Rużar Briffa. Ommu kien jisimha Ġovanna u missieru Duminku. Fl-1931, iggradwa bħala tabib. Briffa kien kiteb il-poema patrijottika Ġens il-Malti. Bħala student, kien promotur flimkien ma’ Dr. Ġużè Bonnici biex fl-1931 twaqqfet L-Għaqda tal-Malti tal-Università. It-Tabib Briffa kien ukoll l-ewwel editur ta’ Leħen il-Malti. Kellu karriera fil-mediċina u speċjalizza…

Ara X’Għamlu L-Kalkariżi Llum!

Illum fil-Kalkara kienet varata ir-rotta kulturali. Il-proġett tal-Heritage Trail fil-Kalkara ġie inawgurat mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi u s-Segretarju Parlamentari għall-Isport, ir-Rikreazzjoni u l-Għaqdiet Volontarji, Clifton Grima flimkien mall-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara. Dan il-proġett jikkonsisti fi 15-il stand tal-istainless steel imwaħħla f’siti importanti fil-Kalkara, u b’informazzjoni mnaqqxa fuqhom bil-Malti u bl-Ingliż, kif ukoll kodiċi…

Mara Kienet Instabet Mejta Fi Triq It-Taraġ Fil-Belt Valletta

Fl-1899, mara tallaba nstabet mejta f’darha fi Triq it-Taraġ fil-Belt Valletta. Matt-tfittxija li saret fid-dar, instabu mat-380 lira sterlina f’deheb moħbija f’diversi postijiet. Il-mara kellha wkoll diversi oġġetti tad-deheb meħjuta mal-libsa li kellha fuqha. Sal-lum, meta nisimgħu b’xi ħadd li nstab mejjet, ukoll għadna niċċassaw bl-aħbar. Immaġinaw f’dak iż-żmien. Tinsewx li apparti forsi qtil fuq…

Jibda X-Xogħol Biex Jinbena L-Istitut Ta’ Fra Diegu Fil-Ħamrun

Bħal-lum fl-1887, kien beda x-xogħol fuq l-Istitut ta’ Fra Diegu fil-Ħamrun, mill-flus imħollija mill-Markiż Scicluna. Kien hemm tama li x-xogħol jitlesta sal-anniversarju tar-Reġina Vittorja. L-istitu kellu jilqa’ 200 tfajla. Il-Markiż Scicluna kien benefattur kbir speċjalment fir-raħal li kien jgħix fih; in-Naxxar. Sal-lum, il-Markiż Scicluna jissemma bil-bosta fuq fomm in-Naxxarin, speċjalment malli toqrob il-festa li tagħha…

Niżlu Bid-Dgħajjes… Inqabdu U Qatluhom!

Fit-12 ta’ Jannar tal-1799, kellu jibda l-komplott kontra l-ħakma Franċiża f’Malta immexxi minn Dun Mikiel Xerri. Dan il-komplott kien inkixef lejlet li kellu jsir. Il-Pjan kien li jindaqqu l-qniepen u titla’ l-bandiera b’San Pawl fuqha bħala sinjal ta’ rewwixta. Iżda ġara li jum qabel, fit-Teatru Manoel kienet saret rappreżentazzjoni għar-rebħa li l-qawwiet Franċiżi kien għamlu…

Il-Kardinal Mario Grech Jingħata Lazz Aħmar Ta’ Prospero Grech

Kienet azzjoni sabiħa u ġest simboliku fl-istess ħin dik li l-Kardinal Malti Mario Grech ingħata l-lazz ażħmar li jżomm is-salib pettorali, li kien tal-Kardinal Prospero Grech. Dan seħħ fil-Kurja Ġenerali tal-Ordni Agostinjan, fejn il-kardinal qed jirrisjedi bħalissa. Il-Pirjol Ġenerali P. Alejandro Morál Antón osa irregala lill-Kardinal Malti salib pettorali tal-fidda b’relikwa ta’ Santu Wistin, akkumpanjata…