Featured posts

Bħal-Lum Il-Gvern Malti Pprotesta Mal-Ingliżi Ħabba Li Ajruplan Kważi Mess Ma’ Bejt Ta’ Dar

Kien propju bħal-lum tal-1977, meta l-Gvern Malti kien ipprotesta mal-Gvern Ingliż talli ajruplan bomber tat-tip ‘Vulcan’ kien itajjar fil-baxx fuq Ħaż-Żabbar tant li Tessie Attard u t-tliet uliedha spiċċaw intefgħu mal-art fuq il-bejt. Din il-familja kienet toqgħod fi Triq il-Grazzji f’Ħaż-Żabbar. Madanakollu l-Gvern Ingliż kien talab skuża tal-inċident u l-biċċa waqfet hemm. Mur għamilha llum…

Bil-Filmat: L-Eqdem Statwa Fil-Kalkara Tagħlaq 100 Sena

L-Istatwa sabiħa u nistgħu ngħidu wkoll, popolari tal-kalkara Malta Rebbieħa, qed tiċċelebra għeluq il-100 sena tagħha. Il-membri tas-Soċjetà: l-Għaqda Mużikali San Ġużepp kalkara, liema statwa hija propjetà tagħhom għażlu t-tema: Unur, Identità u Storja permezz ta’ logo uffijali tal-100 sena. Dan inħadem mill-PRO tas-Soċjetà Carl Mifsud. “Tliet kelmiet li ġew magħżula bi ħsieb; l-ewwel waħda…

Jiżżanżan Ventartal Uniku Fir-Rabat Għawdex Lejliet L-ewwel tas-Sena

Ftit tal-ħin ilu għadu kemm iżżanżan Ventartal tal-Milied fil-knisja tal-Kapuċċini fir-Rabat Għawdex. Ventartal differenti minn dak li mdorrijin naraw fejn spiss ikunu tal-fidda u dari, kienu jkunu tal-ġild. L-artist George James Cutajar Zahra iddisinja u pitter l-ornament tiegħu filwaqt li l-pittura ċentrali hija ta’ missieru Joe Cutajar Zahra. Awguri tassew!

Bħal-Lum Snin Ilu L-Furjana Ssebħet… Biex?!

Bħal-lum fl-1917, inkixef il-Monument ta’ Kristu Re fil-Furjana, xogħol il-Malti Antonio Sciortino. Dan ifakkar il-Kungress Ewkaristiku Internazzjonali li kien sar f’Malta bejn it-13 u s-27 t’April tal-1913. Fost dawk preżenti kien hemm il-Gvernatur Field Marshall Lord Metheum waqt li l-Arċisqof Dom Mauro Caruana f’diskors, fakkar il-Kungress. L-Arċisqof flimkien mal-Gvernatur kixfu l-Monument maestuż li għadu jsebbaħ…

Terrimot Qered Lil Messina U Nħass Sewwa F’Malta

Fl-1908 faqqa’ t-terremot li qered lil Messina u li kien inħass sewwa f’Malta. B’kollox kienu saru sitt skossi fi kważi siegħa. Il-pubbliku kien twerwer. Għall-ħabta tat-7.45am kien seħħ maremoto fejn waqt li l-Port il-Kbir kien imħares mill-Breakwater, dak ta’ Marsamxett ma kienx. Il-baħar għola aktar minn metru, tela’ l-art u daħal fil-ħwienet ta’ dak iż-żmien…

Jum Li Se Jibqa’ Mfakkar Fl-Istorja – Jasal Il-Vaċċin Kontra L-Covid-19

Illum 26 ta’ Diċembru 2020 wasal f’Malta l-vaċċin kontra l-coronavirus li biddel is-sena 2020 f’waħda mimlija restrizzjonijiet u anke mwiet. Il-Prim Ministru Robert Abela flimkien mal-Ministru tas-Saħħa Chris Fearne laqgħu l-ewwel 10,000 vaċċin kontra dan il-virus fejn minn għada jibdew jitlaqqmu l-ewwel nies. Awguri lil kulħadd!

X’Kien Ġara Bħal-Lum Fil-Ħamrun?

Minkejja li f’Malta daħlu bosta drawwiet ġodda u influwenzi barranin maż-żmien, fir-rigward taċ-ċelebrazzjoni tal-Milied, il-poplu tagħna għadu jgħożż sew dawn il-jiem. Għal ħafna anzjani u anke dawk iżgħar fl-età, il-Milied jibqa’ mument reliġjuż u qaddis. Lura fl-istorja, kienu d-Dumnikani tal-Belt Valletta li fi żmien il-Kavallieri bdew jagħmlu n-Novena. Dawn kienu disat ijiem ta’ tħejjija għall-Milied…

Illum It-Toroq Kienu Mimlijin Bin-Nies…

Illum deher li f’ħafna ħinijiet, it-toroq kienu miżgħuda bit-traffiku. Jista’ jkun għaliex spiċċat l-iskola jew bosta waqfu ftit mix-xogħol għall-jiem tal-festi. Jew forsi ix-xiri tal-aħħar tal-Milied? Infakkru biex nibqgħu attenti meta nżuru l-ħwienet. Tajjeb li nixtru, niddevertu u nagħmlu l-qadi tagħna. Iżda l-pandemija għadha ma spiċċatx. Ma jinfelaħx tara ħanut imballat bin-nies kulħadd ġo xulxin!…

Tiftakruh Ix-Chalet?

Ix-Chalet kien imkejjen ta’ divertiment f’Tas-Sliema fejn lura fis-snin għoxrin tas-seklu 20, kien l-uniku post f’pajjiżna, bħal dak li llum insejħulu ‘lido’. Kien mibni fuq żewġ sulari; fejn in-nies jiżfnu, jixorbu u anke jixxemxu bil-mużika tal-orkestra li kienet il-mużika popolari għal dak iż-żmien. Fih kienu jdoqqu l-aqwa gruppi lokali; filgħodu n-nies jixxemxu u filgħaxija, jintasbu…