Featured posts

Bħal-Lum Kien Wasal Personaġġ Storiku F’Pajjiżna… Min Kien?

Bħal-lum 23 t’Awwissu tal-1810, kien wasal Malta Lucien Bonaparte, ħu Napuljun Bonaparte. Huwa ġie fuq frejgata Ingliża minn Ruma. Kien mar hemmhekk wara li ħarab u fejn kien milqugħ mill-Papa Piju VII. Iżda minħabba l-ispjuni ta’ ħuħ, huwa ma setax jgħix u ħarab lejn l-Istait Uniti. Lucien Bonaparte nqabad minn żewġ frejgati Ingliżi u nġab…

Agħti Widen – Preżentazzjoni Li Tiċċelebra L-Identità U L-Kultura Maltija

L-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta qed tippreżenta “Agħti Widen”, spettaklu li jgħaqqad il-mużika sinfonika mal-vidjografija b’temi ta’ ritwali, l-ambjent naturali, is-snajja u l-festi Maltin. “Agħti Widen” se jittella’ ġewwa Pjazza Teatru Rjal nhar l-10 u l-11 ta’ Settembru fit-8pm. Dan il-proġett se jieħu l-udjenza fuq vjaġġ mill-isbaħ ta’ mużika u xenografija, kif ukoll ħsejjes awtentiċi Maltin…

L-Elezzjonijiet Kienu Damu Sejrin Sebat Ijiem

Fis-16 t’Awwissu tal-1849 kienu bdew l-ewwel elezzjonijiet għall-Kunsill tal-Gvern. L-Elezzjonijiet damu sejrin sebat ijiem. Il-Maġġoranza ta’ dawk li kienu intitolati għall-vot, li ma kinux ħafna, marru jivvutaw. Fost dawk li telgħu fil-Kunsill, kien hemm Dr. Adrian Dingli li kien magħruf fil-qasam pubbliku u legali f’Malti. Huwa kien tela’ minn Għawdex. Ritratt: https://judiciary.mt/

“Jasal Iż-Żmien Meta L-Ħin Jieqaf…” – L-Arloġġ Tax-Xemx Mal-Bini Tal-Università L-Qadima

Kien it-13 t’Awwissu tal-1695 meta kien tlesta l-arloġġ tax-xemx li hemm mal-bini tal-Università l-Qadima fil-Belt Valletta. Dan l-arloġġ għandu wkoll motto li jgħid: “Jasal iż-żmien meta l-ħin jieqaf u mbagħad ikun hemm dawl etern għat-tajbin u lejl li ma jintemmx għall-ħżiena”. Biex iż-żmien qatt ma jnessi l-istorja, niktbu dwarha.   Ritratt: https://vassallohistory.wordpress.com/

Araw X’Ħoloq B’Idejh Daniel Formosa Minn Sannat

Daniel Formosa ta’ 21 sena huwa artist minn Sannat f’Għawdex. Tgħoġbu l-arti relatata mal-kultura Maltija u jħobb jaħdem ix-xogħol hu stess b’idejh. Spiss jesperimenta b’materjali differenti bħal pafal, pitturi u metodi u materjali oħra. Bħalissa donnu hawn moda ta’ qsari mpittrin biż-żebgħa. Għalhekk, Daniel iddeċieda li minflok qsari-pupi (kif ġieli naraw), jagħmel xi ħaġa relatata…

Terġa’ Tingħata L-Ħajja Pittura Tas-Seklu 17 Fil-Knisja Parrokkjali Tal-Gudja

Fi proġett mill-Fondazzjoni GAL Xlokk u Grupp Żgħażagħ Gudja, x-xena ta’ agunija ta’ Kristu Msallab jieħu l-aħħar nifsijiet tiegħu fuq is-salib u li tmur lura għas-seklu sbatax ġiet restawrata għall-istat oriġinali tagħha. Din tinsab fil-Knisja Parrokkjali tal-Gudja ddedikata lit-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija. Ir-Restawratriċi Amy Sciberras irrealizzat li din il-pittura sofriet diversi inċidenti matul iż-żminijiet, fosthom waqt il-gwerra.…

Irrestawrat Ix-Xatt Tal-Esplora Fil-Kalkara – Dan Huwa L-Ġmiel Ta’ Pajjiżna

Ilbieraħ filgħaxija, il-Prim Ministru Robert Abela inawgura servizz ġdid ta’ trasport bil-baħar mill-Port il-Kbir għall-Esplora bħala parti minn proġett sħiħ ta’ restawr tax-xatt fil-Kalkara qrib iċ-Ċentru Interattiv għax-Xjenzi, li sar b’investiment ta’ €2.5 miljun minn fondi nazzjonali. Waqt l-inawgurazzjoni, il-Prim Ministru Robert Abela fisser dan il-proġett bħala wieħed li jinseġ flimkien l-innovazzjoni, l-infrastruttura u l-ambjent.…

Inawgurata Pittura Fil-Koppla Tal-Knisja Kolleġġjata Ta’ San Lawrenz Fil-Birgu

Ilbieraħ l-1 ta’Awwissu 2021 ġie nawgurat il-proġett tad-dekorazzjoni tal-koppla tal-Knisja Kolleggjata ta’ San Lawrenz fil-Birgu. Il-pittura hija maqsuma f’żewġ partijiet prinċipali fejn għandek il-parti sagra li fiha naraw il-Madonna mal-qaddisin fil-glorja u l-parti profana li tirrappreżenta r-rebħa tal-assedju. Iċ-ċentru tal-pittura hija l-Madonna imlibbsa bil-mant aħmar u l-libsa blu biex tkun bħal dik tal-Ikona tal-Madonna tad-Damaxxena…

Il-Ħaddieda Qed Jispiċċaw? Qatt Smajtu Bl-Ispanjuletti?

In-Naxxar huwa magħruf bħala r-raħal tal-ħaddieda. Dari kien hemm bosta minnhom u waqt li tterraq fit-toroq Naxxarin, kont spiss tisma’ d-daqqa fuq l-inkwina waqt li l-ħaddied jgħawweġ u jifforma f’disinni, l-ħadid. Fi Triq Żenqa, sal-lum għadek issib lil Ninu Galea magħruf bħala tad-Dexxin li għadu jaħdem bil-mod tradizzjonali fil-forġa tiegħu. Huwa tgħallem din is-sengħa minn…

Pittura Mill-Artist George James Cutajar Zahra Fi Knisja Fl-Italja

Pittura ġdida xogħol l-artist George James Cutajar Zahra, issa qed titgawda fi knisja fl-Italja. Din il-pittura tinsab fis-Santwarju ta’ Dipodi f’ Kalabrija. Il-pittura giet ikkumissjonata b’ tifkira tad-dedika ta’ din is-sena lil San Ġużepp mill-Papa Frangisku. Il-pittura hija kompożizzjoni oriġinali u mpittra biż-żebgħa taż-żejt fuq it-tila. iL-kompozizijoni hija iddominata mill-figura sħiħa, wieqfa u ċentrali ta’…