Featured posts

Pete Buttigieg Jiċċelebra Għeluq Sninu

Pete Buttigieg illum qed jiċċelebra għeluq sninu. Għalaq 40 sena. Twieled fid-19 ta’ Jannar fl-1982. Fuq il-midja soċjali tiegħu rringrazzja lil kulħadd tal-awguri u qal li jinsab ħerqan biex jara x’se joffrilu dan id-diċenju. Wara t-tmiem tal-kampanja presidenzjali tiegħu, Buttigieg kien meqjus bħala persuna li possibbilment tkun maħtura fl-amministrazzjoni ta’ Joe Biden. Wara li Biden…

Se Jsiru L-Festi? Iva Jew Le? Iddeċiedu! Irridu Nippreparaw…

“Se Jsiru L-Festi? Iva Jew Le? Iddeċiedu! Irridu Nippreparaw…” Hekk qalulna persuni li tkellmu magħna u li huma involuti fil-festi titulari u sekondarji f’pajjiżna. Din hija t-tielet sena li qegħdin f’pandemija. Jekk ma jsirux, ikun ifisser li tliet snin mingħajr din it-tradizzjoni unika u kulturali. Spjegawlna li mhux qed jimponu jew jitkessħu kif hemm min…

Aħbar Tajba: Il-Kappella Tal-Lunzjata Fis-Salib Tal-Għolja Se Tiġi Rrestawrata

Is-Sindku tas-Siġġiewi Dominic Grech laqa’ b’sodisfazzjoni l-aħbar li l-Awtorità tal-ippjanar approvat il-permessi tax-xogħlijiet neċessarji sabiex jibda x-xogħol ta’ restawr fuq il-Kappella tal-Lunzjata fis-Salib tal-Għolja. Din hija kappella ħelwa bi snin ta’ storja fuqha. “Nfakkar li x-xogħolijiet inizjali bdew lura f’April 2020 meta beda l-proċess ta’ testijiet li kienu rikjesti jsiru kif ukoll bdew jsiru t-toqob…

Tnax: Lenti Fuq Il-Belt – A Small Scale Photographic Exhibition

A small-scale photographic exhibition displaying the winning photographs of the TNAX project competition will be held between the 28th January and the 27th February at Is-Suq tal-Belt. TNAX is a curated photographic exhibition showing a monthly photo in St John Street, Valletta. Through the TNAX competition, the VCA invited everyone to reinterpret these topics – Believers, Never…

Għaliex l-Epifanija F’Malta Mhix Iċċelebrata Bħall-festi L-Oħra Tal-Milied?

Illum 6 ta’ Jannar hija l-Epifanija tal-Mulej. Il-kelma Epifanija ġejja mill-Grieg ‘epiphaneia’. Tfisser ‘apparenza’ jew ‘manifestazzjoni’ u tirreferi għall-manifestazzjoni ta’ Ġesù Kristu lid-dinja. Hija wkoll magħrufa bħala l-festa tat-Tliet Slaten Maġi meta żaru lil Ġesù Bambin. Lura fis-snin 80, f’pajjiżna din tneħħiet minn festa pubblika bħalma hu l-Milied u l-Ewwel tas-sena u bdiet tkun iċċelebrata…

Valletta Cultural Agency Cancels New Year’s Eve Event

Following discussions given the recent developments regarding the situation of the COVID-19 pandemic in Malta, the Valletta Cultural Agency is cancelling the New Year’s Event which was set to take place at St George’s Square in Valletta as part of the Christmas in the City programme. A television production will now replace the New Year’s…

Araw Xi Ġmiel – Il-Birgu F’Presepju

“Il-Birgu presepju! Kemm hu sabiħ dan il-presepju, ix-xena tan-nattività fil-Birgu flimkien man-nies ta’ din il-belt.” Hekk kiteb l-Onorevoli Glenn Bedingfield fuq il-midja soċjali tiegħu fejn wera ritratt ta’ kif jidher dan il-presepju ġmiel tiegħu. Dan huwa xogħol ta’ Charles Callus li jinsab armat fil-kannierja tal-Knisja ta’ San Lawrenz. Huwa tassew oriġinali. Kemm nieħdu gost naraw…