Featured posts

Meta Malta Serviet ta’ Kenn Għal Rifuġjati Prominenti Taljani… Kont Taf?

Kontu tafu li bħal-lum 24 ta’ Ġunju tal-1844, ir-Re Ferdinandu ta’ Napli wasal f’Malta fl-eqqel tal-ġlieda għall-Unifikazzjoni tal-Italja. Dik il-ħabta, f’Malta kienu ġew rifuġjati prominenti Taljani u eżiljati oħra li riedu li l-Italja tingħaqad f’nazzjon wieħed. Flimkien mar-Re, kienet waslet ukoll Maria Theresa li kienet it-tieni mara tar-Re wara li l-ewwel mara, Maria Christina ta’…

Daqt Jitlesta R-Restawr Tal-Faċċata Tal-Knisja Arċipretali Taż-Żejtun

“Wieħed mill-iktar proġetti sbieħ li mexxejt ‘il quddiem meta kont Ministru responsabbli mill-Kultura kien ir-restawr tat-tliet faccati prinċipali tal-Kattidral tal-Lvant fiż-Żejtun”, hekk stqarr il-Ministru Owen Bonnici fir-rigward tar-restawr estensiv li għaddej fuq il-faċċata fina u mill-isbaħ tal-Knisja taż-Żejtun. Dan il-proġett qed joqrob lejn it-tmiem tiegħu wara li nqasam f’fażijiet minħabba l-kobor tiegħu. Issa jidher li…

A Unique Opportunity Tomorrow With Heritage Malta … Check This Out!

Heritage Malta is marking European Archaeology Days next weekend. The special opening of the St Augustine’s Catacombs will be on 𝗦𝘂𝗻𝗱𝗮𝘆 𝟮𝟬𝘁𝗵 𝗝𝘂𝗻𝗲. This is an opportunity not to be missed, as 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗶𝘀 𝘂𝘀𝘂𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗰𝗹𝗼𝘀𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰. The St Augustine’s Catacombs, just a stone’s throw away from the St Paul’s Catacombs in…

X’Kien Għamel Bħal-Lum Il-Gran Mastru Hompesch?

Bħal-lum 17 ta’ Ġunju tal-1798, il-Gran Mastru Ferdinand Hompesch telaq minn Malta. B’hekk, intemmet il-ħakma tal-Ordni ta’ San Ġwann minn Malta. Hompesch kien salpa lejn Trieste u tħalla jieħu miegħu x-xbieha Mirakoluża tal-Madonna ta’ Filermu, biċċa mis-Salib ta’ Kristu u l-id il-leminija ta’ San Ġwann. Hompesch anqas kien ilu sena Gran Mastru f’pajjiżna. Kien hemm…

Bħal-Lum Inħataf Ajruplan Tal-Air Malta Fuq Każ Marbut Mal-Papa Ġwann Pawlu II

Kien propju bħal-lum 9 ta’ Ġunju tal-1997, meta ajruplan Boeing tal-linja Air Malta nħataf minn żewġ pirati tal-ajru ftit biss wara li telaq minn Ħal Luqa. it-tijira kienet lejn Istanbul fit-Turkija bil-kodiċi KM 830. Il-pirati Ismail Beyazpin ta’ 25 sena u Nosret Almercan ta’ 24 sena; it-tnejn li huma Torok kienu qed jitolbu li jinħeles…

Inbniet Għall-Ħabta Tal-1500 … Irrestawrata Mill-Ġdid

Il-kappella ta’ kristu Salvatur tad-Dinja fiż-Żejtun għadha kif ingħatat lura nifs ġdid hekk kif tlesta x-xogħol ta’ restawr fuqha. ix-xogħol saw mid-Direttorat tar-Restawr. Din il-kappella nbniet għall-habta tas-sena 1500, meta f’ Bisqallin ma kinux joqogħdu iktar minn 400 ruħ. Għall-ħabta ta’ nofs is-seklu 18, il-knisja tas-Salvatur kienet bdiet tiġġarraf u għalhekk inbniet mill-ġdid bi flus…

Opportunità Biex Tara L-Makkinarju Tal-Arloġġ Tal-Bażilika Elenjana

Għada t-Tnejn 7 ta’ Ġunju, il-pubbliku għandu l-opportunità li jara l-koppla mill-qrib hekk kif tlesta x-xogħol ta’ konservazzjoni u restawr fuqha. Il-ħinijiet se jkunu bejn id-9.00 u 12.00 u bejn it-15.00 u s-18.00. Din hija opportunità unika hekk kif tistgħu taraw il-makkinarju tal-arloġġ ukoll. Il-pubbliku huwa mfakkar biex jilbes żarbun adattat kif ukoll biex ikun…

Il-Jum Dinji Tal-Ambjent – Bosta Jitkellmu Favur Imma Għad Hawn Ħafna Donnhom Ma Jaħmluħx

F’jum iddedikat lil xi okkażjoni, avveniment, faxx mis-soċjetà u ċelebrazzjonijiet oħra jġibu magħhom xita ta’ kitbiet fuq il-midja soċjali u messaġġi li forsi għal min ikun irrabjat, jarahom fierħa. Għaliex qed ngħidu hekk? ir-risposta hija mistoqsija: Għaliex għadek tara min iħammeġ, ikisser, jivvandalizza, jeqred u jarmi bl-addoċċ? Ejjew niċċelebraw dan il-jum b’azzjoni minna nfusna, billi…