Ġieli Smajt Bil-Partit Ħaddiema Indipendenti?

Bejn l-aħħar snin tal-1920s u l-bidu tal-1930s, il-knisja u l-Partit Kostituzzjonali għaddew minn ġlieda politico-reliġjuża. Is-sitwazzjoni ma kienetx waħda faċli, tant li wara bosta battibekki, l-isqof Gonzi u l-Arċisqof Caruana ħargu ittra pastorali li kienet tgħid li kull min b’xi mod jiffavorixxi jew jagħti l-fiduċja tiegħu lill-partit kostituzzjonali fl-elezzjoni li jmiss ikun qiegħed jikkommetti dnub…

Kienet Seħħet Waħda Mill-Agħar Maltempati Fl-Istorja

Bħal-lum 25 t’Ottubru tal-1979, Malta intlaqtet minn waħda mill-agħar maltempati fl-istorja. Bejn it-3pm u s-7pm, l-Uffiċċju Meteoroloġiku ta’ Ħal Luqa kejjel 68.2 mm ta’ xita. Din il-maltempata kienet il-kawża ta’ mewt ta’ erba’ persuni. F’Misraħ Kola, Ħ’ Attard, mara mietet fil-kantina tagħha meta din imtliet bl-ilma; raġel inġarr mal-ilma f’Ħal Qormi wara li abbanduna l-karozza…

Erba’ Galeri Musulmani Kienu Attakaw Lil Għawdex Bħal-Lum

Bħal-lum 18 ta’ Ottubru tal-1583, erba’ galeri Musulmani minn Biżerta fl-Afrika ta’ Fuq kienu waslu għall-għarrieda f’Għawdex u mingħajr ebda oppożizzjoni daħlu fil-gżira u ħadu magħhom għadd ta’ persuni, flus u dokumenti. Huma kienu serqu wkoll il-Kunvent ta’ Santu Wistin fir-Rabat kif ukoll madwar 70 persuna oħra mill-irħula tal-madwar. Il-Gvernatur t’Għawdex; il-Kavallier Giorgio Fortunato kien…

Illum Jum L-Ewropa

Illum huwa 𝕁𝕦𝕞 𝕝-𝔼𝕨𝕣𝕠𝕡𝕒. Jum li jgħaqqad lill-Ewropa kollha u li fih niċċelebraw il-paċi u l-għaqda fl-Ewropa. Hija data importanti gaħliex timmarka l-anniversarju tad-dikjarazzjoni storika Schuman, li hija meqjusa bħala l-punt tat-tluq ta’ dik li llum hija l-Unjoni Ewropea. Din is-sena, il-gwerra ta’ aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna tagħmilha aktar importanti minn qatt qabel li niftakru…

Ir-Re Dwardu VII Kien Għamel Is-Sitt Żjara Tiegħu F’Malta

Bħal-lum 21 t’April tal-1909, ir-Re Dwardu VII tal-Ingilterra kien beda s-sitt żjara tiegħu f’Malta. Din kienet it-tielet żjara bħala Re. Ir-Re kien akkumpanjat mir-Reġina Alexandra, binthom il-Prinċipessa Victoria u oħt ir-Reġina, l-Imperatriċi Marie Feodorovona tar-Russja. Matul iż-żjara tiegħu, ir-Re Dwardu ħa pass mhux tas-soltu meta investa bħala Kavallier tar-Royal Victorian Order lill-Isqof Pietro Pace. Il-koppja…

L-10 t’April Kien Jum Iswed Għall-Kalkara – X’Kien Ġara?

“10 t’April; ġurnata sewda għal raħalna. Bħal-lum 80 sena (fl-1942) iġġarfet kompletament l-ewwel Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp tal-Kalkara matul it-Tieni Gwerra Dinjija.” Hekk kiteb is-Sindku tal-Kalkara Wayne Aquilina fuq il-midja soċjali tiegħu fejn fakkar dan l-avveniment mill-istorja. Spjega kif illum, meta jħares lejn il-Knisja maestuża tal-Kalkara, jammirra l-impenn u l-qalb Kalkariża biex minn dan…

Bħal-Lum Papa Piju VII Ħatar Lil Fabrizio Sceberras Testaferrata Bħala Kardinal

Kien bħal-lum 6 t’April tal-1818, meta Papa Piju VII ħatar lil Fabrizio Sceberras Testaferrata bħala Kardinal. Huwa kien diġa’ serva fis-Santa Sede u fis-servizz diplomatiku tal-Vatikan. Kien anke ilu nnominat segretament ‘in pectore’, mit-8 ta’ Marzu tal-1816. L-investitura tal-Kardinal Sceberras saret fid-9 t’April 1818. Fost dawk li attendew għaċ-ċerimonja kien hemm ħu l-Kardinal, Michele, il-Prinċep…