Kien Qed Isir Abbuż Mill-Privilieġġ Tas-Santwarju…

Fid-29 t’ottubru tal-1816, il-Gvernatur Sir Thomas Maitland kien qal li kien qed isir abbuż mill-privileġġ tas-Santwarju. Taħt dan il-privileġġ, kriminal kien ikun protett jekk jidħol fi Knisja. Fi Proklama, Maitland qal li waqt li ma kellux ħsieb jindaħal fl-immunitajiet affettwati minn santwarji, però ma setax iħalli l-abbużi. Għalhekk, il-proklama qalet li kien se jingħata ‘warrant’…

Francesco Crispi Kien Ġie Malta – Ħadem Bis-Saħħa Għall-Unifikazzjoni Tal-Italja

Fit-30 ta’ Settembru tal-1854, Francesco Crispi, wieħed mill-personalitajiet ewlenin fil-ġlieda għall-Unifikazzjoni tal-Italja li kienu ġew joqogħdu Malta, telaq lura lejn l-Italja. Huwa kellu l-kariga ta’ Segretarju tal-Gwerra fil-Gvern iffurmat f’Palermo fl-1848 u wara, sar Prim Ministru tal-Italja magħquda. Kemm dam Malta, huwa kien jgħix f’dar fi Triq il-Kbira f’Ħal Tarxien u kien iżżewweġ fil-Knisja tal-Floriana.…

Meta Ttella’ S-Salib Laferla…

Fis-27 ta’ Settembru tal-1903 fuq għolja qrib is-Siġġiewi kien ittella’ s-Salib Laferla, magħruf aħjar bħala s-Salib tal-Għolja. Dan is-Salib oriġinarjament kien jagħmel parti mill-Via Crucis iżda mbagħad ittella’ biex ifakkar il-Konsagrazzjoni tas-seklu l-ġdid lir-Redentur. Il-proġett kien idea ta’ Dun Pawl Laferla mis-Siġġiewi. Il-pedestal tas-Salib huwa kappella u hemm erba’ lapidi li jfakkru l-okkażjoni. Fl-1937 il-maltemp…

Bħal-Lum Twaqqfet Id-Djoċesi Għawdxija – Isseparat Ruħha Minn Ta’ Malta

Kien is-16 ta’ Settembru tal-1864 meta Papa Piju IX ħareġ il-bolla Singularis Amore li biha kien waqqaf f’Għawdex djoċesi separata minn dik ta’ Malta. L-Ewwel isqof kien Monsinjur Franġisku Buttiġiei li kien diġà isqof awżiljarju. Il-Kolleġġjata tal-Assunta fiċ-Ċittadella kienet saret Katidral.   Ritratt: http://www.iubilaeummisericordiae.va/

Bħal-Lum Kien Wasal Personaġġ Storiku F’Pajjiżna… Min Kien?

Bħal-lum 23 t’Awwissu tal-1810, kien wasal Malta Lucien Bonaparte, ħu Napuljun Bonaparte. Huwa ġie fuq frejgata Ingliża minn Ruma. Kien mar hemmhekk wara li ħarab u fejn kien milqugħ mill-Papa Piju VII. Iżda minħabba l-ispjuni ta’ ħuħ, huwa ma setax jgħix u ħarab lejn l-Istait Uniti. Lucien Bonaparte nqabad minn żewġ frejgati Ingliżi u nġab…

L-Elezzjonijiet Kienu Damu Sejrin Sebat Ijiem

Fis-16 t’Awwissu tal-1849 kienu bdew l-ewwel elezzjonijiet għall-Kunsill tal-Gvern. L-Elezzjonijiet damu sejrin sebat ijiem. Il-Maġġoranza ta’ dawk li kienu intitolati għall-vot, li ma kinux ħafna, marru jivvutaw. Fost dawk li telgħu fil-Kunsill, kien hemm Dr. Adrian Dingli li kien magħruf fil-qasam pubbliku u legali f’Malti. Huwa kien tela’ minn Għawdex. Ritratt: https://judiciary.mt/

“Jasal Iż-Żmien Meta L-Ħin Jieqaf…” – L-Arloġġ Tax-Xemx Mal-Bini Tal-Università L-Qadima

Kien it-13 t’Awwissu tal-1695 meta kien tlesta l-arloġġ tax-xemx li hemm mal-bini tal-Università l-Qadima fil-Belt Valletta. Dan l-arloġġ għandu wkoll motto li jgħid: “Jasal iż-żmien meta l-ħin jieqaf u mbagħad ikun hemm dawl etern għat-tajbin u lejl li ma jintemmx għall-ħżiena”. Biex iż-żmien qatt ma jnessi l-istorja, niktbu dwarha.   Ritratt: https://vassallohistory.wordpress.com/