Jibda X-Xogħol Biex Jinbena L-Istitut Ta’ Fra Diegu Fil-Ħamrun

Bħal-lum fl-1887, kien beda x-xogħol fuq l-Istitut ta’ Fra Diegu fil-Ħamrun, mill-flus imħollija mill-Markiż Scicluna. Kien hemm tama li x-xogħol jitlesta sal-anniversarju tar-Reġina Vittorja. L-istitu kellu jilqa’ 200 tfajla. Il-Markiż Scicluna kien benefattur kbir speċjalment fir-raħal li kien jgħix fih; in-Naxxar. Sal-lum, il-Markiż Scicluna jissemma bil-bosta fuq fomm in-Naxxarin, speċjalment malli toqrob il-festa li tagħha…

Niżlu Bid-Dgħajjes… Inqabdu U Qatluhom!

Fit-12 ta’ Jannar tal-1799, kellu jibda l-komplott kontra l-ħakma Franċiża f’Malta immexxi minn Dun Mikiel Xerri. Dan il-komplott kien inkixef lejlet li kellu jsir. Il-Pjan kien li jindaqqu l-qniepen u titla’ l-bandiera b’San Pawl fuqha bħala sinjal ta’ rewwixta. Iżda ġara li jum qabel, fit-Teatru Manoel kienet saret rappreżentazzjoni għar-rebħa li l-qawwiet Franċiżi kien għamlu…

Meta L-Kuntratti U T-Testmenti Bdew Jinżammu Għal Dejjem?

Kien fl-10 ta’ Jannar tal-1640 li ħarġet ordni favur il-wirt miktub. Dan bil-għan li jitħarsu l-kuntratti u t-testmenti li jkunu saru quddiem nutar. B’din l-ordni, kien stabbilit l-Arkivju Notarili biex hekk, dokumenti importanti bħal dawn jibqgħu jeżistu anke wara li jmut nutar. Din ovvjament għadha tgħodd sal-lum. Li kieku dan ma sarx, kien jinqala’ ħafna…

Bħal-Lum Twieled William Savona. Tafu Min Kien?

Bħal-lum 7 ta’ Jannar tal-1865, twieled il-politiku William Savona, iben il-politiku Siġismondo Savona. William kien avukat u fl-1921 kien elett bħala l-President tal-Malta Labour Party u kien mexxa lill-partit fl-elezzjoni tal-1921, l-1924 u tal-1927. Kien miżżewweġ lil Nusa Rosenbush u kellu żewġ subien u erbat ibniet. William Savona kien ir-rappreżentant tat-Trade Union Council fis-Senta u…

Bħal-Lum Il-Gvern Malti Pprotesta Mal-Ingliżi Ħabba Li Ajruplan Kważi Mess Ma’ Bejt Ta’ Dar

Kien propju bħal-lum tal-1977, meta l-Gvern Malti kien ipprotesta mal-Gvern Ingliż talli ajruplan bomber tat-tip ‘Vulcan’ kien itajjar fil-baxx fuq Ħaż-Żabbar tant li Tessie Attard u t-tliet uliedha spiċċaw intefgħu mal-art fuq il-bejt. Din il-familja kienet toqgħod fi Triq il-Grazzji f’Ħaż-Żabbar. Madanakollu l-Gvern Ingliż kien talab skuża tal-inċident u l-biċċa waqfet hemm. Mur għamilha llum…

Bħal-Lum Snin Ilu L-Furjana Ssebħet… Biex?!

Bħal-lum fl-1917, inkixef il-Monument ta’ Kristu Re fil-Furjana, xogħol il-Malti Antonio Sciortino. Dan ifakkar il-Kungress Ewkaristiku Internazzjonali li kien sar f’Malta bejn it-13 u s-27 t’April tal-1913. Fost dawk preżenti kien hemm il-Gvernatur Field Marshall Lord Metheum waqt li l-Arċisqof Dom Mauro Caruana f’diskors, fakkar il-Kungress. L-Arċisqof flimkien mal-Gvernatur kixfu l-Monument maestuż li għadu jsebbaħ…

Terrimot Qered Lil Messina U Nħass Sewwa F’Malta

Fl-1908 faqqa’ t-terremot li qered lil Messina u li kien inħass sewwa f’Malta. B’kollox kienu saru sitt skossi fi kważi siegħa. Il-pubbliku kien twerwer. Għall-ħabta tat-7.45am kien seħħ maremoto fejn waqt li l-Port il-Kbir kien imħares mill-Breakwater, dak ta’ Marsamxett ma kienx. Il-baħar għola aktar minn metru, tela’ l-art u daħal fil-ħwienet ta’ dak iż-żmien…

X’Kien Ġara Bħal-Lum Fil-Ħamrun?

Minkejja li f’Malta daħlu bosta drawwiet ġodda u influwenzi barranin maż-żmien, fir-rigward taċ-ċelebrazzjoni tal-Milied, il-poplu tagħna għadu jgħożż sew dawn il-jiem. Għal ħafna anzjani u anke dawk iżgħar fl-età, il-Milied jibqa’ mument reliġjuż u qaddis. Lura fl-istorja, kienu d-Dumnikani tal-Belt Valletta li fi żmien il-Kavallieri bdew jagħmlu n-Novena. Dawn kienu disat ijiem ta’ tħejjija għall-Milied…

Kont Taf Li Taħt Il-Maċina Hemm Ix-Xelters?

Iva smajtu sew. Ritratti li ttellgħu fil-grupp Nostalgia Malta juru x-xelters ta’ taħt il-Maċina li ntużaw matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Impressjonanti tassew! Fl-istess grupp, intwera sapport li dawn għandhom ikunu rrestawrati u miftuħa għall-għajn pubblika. Il-kelma Maċina ġejja mill-kelma Taljana ‘Macchina’ fejn purament kienet tintuża bħala biex jitneħħew arbli minn fuq ix-xwieni fi żmien il-Kavallieri.…