Illum Il-Festa Ta’ San Ġorġ Preca

Dun Ġorġ Preca (1880-1962), jew San Ġorġ Preca, kien saċerdot Kattoliku Malti u Fundatur tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija, magħrufa bħala l-MUSEUM jew Mużew. Magħruf fost il-Maltin sempliċiment bħala “Dun Ġorġ”. Kien pijunier tal-appostolat tal-lajċi fil-Knisja Kattolika, ħamsin sena qabel il-Konċilju Vatikan II, u fost l-ewwel li ta l-Bibbja f’idejn il-lajċi u ġie kanonizzat mill-Papa Benedittu XVI…

Bħal-Lum Papa Piju VII Ħatar Lil Fabrizio Sceberras Testaferrata Bħala Kardinal

Kien bħal-lum 6 t’April tal-1818, meta Papa Piju VII ħatar lil Fabrizio Sceberras Testaferrata bħala Kardinal. Huwa kien diġa’ serva fis-Santa Sede u fis-servizz diplomatiku tal-Vatikan. Kien anke ilu nnominat segretament ‘in pectore’, mit-8 ta’ Marzu tal-1816. L-investitura tal-Kardinal Sceberras saret fid-9 t’April 1818. Fost dawk li attendew għaċ-ċerimonja kien hemm ħu l-Kardinal, Michele, il-Prinċep…

Patri Dijonisju Mintoff Jiċċelebra 91 Sena

Illum Patri Dijonisju Mintoff qed jiċċelebra għeluq il-91 sena tiegħu. Mintoff jibqa’ magħruf għall-altruwiżmu tiegħu fost il-poplu speċjalment mal-batut u l-imigranti. Ħabrek kemm felaħ biex jiftaħ il-Laboratorju tal-Paċi fl-1971. Dan il-post għadu attiv ferm sal-lum, anke meta kellu l-mewġ kontrieh, minn kollegi stess. Huwa Patri Franġiskan u jgħix kemm fil-Laboratorju nnifsu u anke fiż-Żurrieq. Din…

Meta L-Professur Guido de Marco Kien Elett Bħala L-President Ta’ Malta

Kien bħal-lum id-29 ta’ Marzu tal-1999, meta l-Kamra tad-Deputati eleġġiet lill-Professur Guido de marco bħala President ta’ Malta bi 33 vot favur u 29 vot kontra. L-Opożizzjoni fl-istess seduta kienet innominat lill-Professur Edwin Grech iżda l-mozzjoni m’għaddietx bi 28 vot favur u 32 vot kontra. Fil-bidu tas-seduta, il-Kamra b’vot unanimu approvat mozzjoni imressqa mill-Gvern u…

Iċ-Ċkejken Beppe Jippubblika T-Tieni Ktieb Tiegħu Biex Joħloq Kuxjenza Dwar L-Awtiżmu

Wara li s-sena l-oħra ippublika l-ewwel ktieb tiegħu –  “Il-Mawra tieghi fl-Ispazju”,  iċ-ċkejken Beppe,  li llum għandu 10 snin, għadu kif ippublika t-tieni ktieb tiegħu “Il-Ħbieb ta’ Ġużi”. Għalkemm għandu l-kundizzjoni tal-awtiżmu, b’diffikulta’ li jitkellem, Beppe ma jaqtax qalbu u xorta waħda jrid ikompli jsemma leħnu billi jikteb. Huwa tifel intelliġenti immens u l-kitba qed…

Bħal-Lum Twieldet Agatha Barbara

Fil-11 ta’ Marzu tal-1923, f’Ħaż-Żabbar twieldet Agatha Barbara li ħadmet mal-Air Precautions fit-Tieni Gwerra Dinjija u mbagħad bħala għalliema. Fl-1946 daħlet attivament fil-politika u fl-elezzjoni tal-1947 saret l-ewwel mara eletta fil-Parlament Malti f’isem il-Malta Labour Party. Hija baqgħet tkun eletta sas-16 ta’ Frar 1982 meta kienet eletta bħala President ta’ Malta. Fl-1955 ngħatat għall-ewwel darba…

Pete Buttigieg Jiċċelebra Għeluq Sninu

Pete Buttigieg illum qed jiċċelebra għeluq sninu. Għalaq 40 sena. Twieled fid-19 ta’ Jannar fl-1982. Fuq il-midja soċjali tiegħu rringrazzja lil kulħadd tal-awguri u qal li jinsab ħerqan biex jara x’se joffrilu dan id-diċenju. Wara t-tmiem tal-kampanja presidenzjali tiegħu, Buttigieg kien meqjus bħala persuna li possibbilment tkun maħtura fl-amministrazzjoni ta’ Joe Biden. Wara li Biden…