“Tgħallimt Minn Soru… Sar Il-Passjoni Ta’ Qalbi!” – Lawrence Caruana

Abbli ġieli nzertajtu ritratti fuq facebook tal-ħidma sabiħa u fina li jwettaq l-artist Lawrence Caruana. Lawrence jaħdem fir-rakkmu. Jaħdem ukoll il-ganutell imma l-aktar li huwa magħruf huwa fil-linja tar-rakkmu fin. Issa ilu f’din il-linja għal madwar 20 sena. Tkellimna miegħu minn wirtmalta.mt u qalilna li tgħallem din is-sengħa mingħand soru; Suor Anna Antida Micallef. “Ix-xogħol…

Qatt Rajtuh Dan Ir-Ritratt Tal-Planċier L-Antik Tal-Isla?

U għal darb’oħra r-rispons tagħkom ma qatax. Verament grati lejkom u turuna kemm hu għal qalbkom wirt pajjiżna. Joseph Busuttil mill-Isla bagħatilna dawn iż-żewġ ritratti l-ġmiel tagħhom tal-planċier l-antik tal-Banda li kien jintrama għall-festa tal-Bambina. Qalilna li kien jintrama fil-fetħa li hemm fi Strada Vittorja u kien jinżamm fil-kannierja tal-Knisja ta’ San Filippu Neri. Illum…