Kont Taf Li F’Malta Hawn Il-Mużew Tal-Flus?

Malta dejjem attirat ħakkiema minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħha; dan għamel lil pajjiżna ċentru rikk ta’ storja u kultura. Il-Bank Ċentrali ta’ Malta ħa ħsieb li jfakkar il-memorja tal-istorja Maltija b’relazzjoni mal-flus li ntużaw taħt ħakkiema differenti. Dan jinsab fis-sala prinċipali tal-Bank Ċentrali ta’ Malta li huwa miftuħ għall-pubbliku bla ħlas fil-ħinijiet tal-uffiċċju. Hemmhekk tistgħu taraw…

Għaliex Il-Malti Jgerger?

Aħna poplu ferrieħi, ċelebrattiv, ċajtier, altruwist… u l-aġġettivi sbieħ ma jieqfux. Imma aħna wkoll poplu żbukkat, xi ftit polemikuż u li ngergru wkoll. Hija normali għaliex wara kollox, għalhekk fil-bniedem hemm dawk il-burdati biex ikunu espressi fil-ħajja tagħna. Iżda għaliex fuq mument ta’ ferħ ġieli rridu nikkritikaw? Għaliex ngħiru meta xi ħadd jagħmel xi ħaġa…