Kien Voċiferu Favur Malta … Bata Fi Żmienu Iżda Għandu Qima Kbira llum

Twieled fil-5 ta’ Marzu tal-1764 u miet fis-sena 1829. Mikiel Anton Vassalli kien patrijott Malti u magħruf u meqjus bħalha missier l-Ilsien Malti fejn anke qaleb xi kotba mill-iskrittura għal-lingwa Maltija. Fuq dan il-fatt, kien hemm membri fil-Knisja li ma jarawhx daqstant f’dawl tajjeb. Kien ukoll Professur tal-Malti fl-Università meta l-Malti, ddaħħal għat-tagħlim. Kien ukoll…