Għada L-Istatwa Ta’ San Ġużepp Lura F’Ħal Għaxaq…

Il-Fratellanza San Ġużepp Għaxaq A.D 1750 ħabbret il-programm għal matul il-ġimgħa d-dieħla biex jagħtu merħba lura fosthom, lill-istatwa devota u maħbuba ta’ San Ġużepp f’Ħal Għaxaq. Dan wara restawr li sar fil-gżira Għawdxija. Il-karnaġġjon u r-restawr tal-istatwa fl-injam sar minn Michael u Adonai Camilleri Cauchi filwaqt li r-restawr tal-pedestall u l-induratura fuq kemm l-istatwa u…