Meta L-Kuntratti U T-Testmenti Bdew Jinżammu Għal Dejjem?

Kien fl-10 ta’ Jannar tal-1640 li ħarġet ordni favur il-wirt miktub. Dan bil-għan li jitħarsu l-kuntratti u t-testmenti li jkunu saru quddiem nutar. B’din l-ordni, kien stabbilit l-Arkivju Notarili biex hekk, dokumenti importanti bħal dawn jibqgħu jeżistu anke wara li jmut nutar. Din ovvjament għadha tgħodd sal-lum. Li kieku dan ma sarx, kien jinqala’ ħafna…