Bħal-Lum Twieled Rużar Briffa – Min Kien?

Bħal-lum 16 ta’ jannar tal-1906, twieled Rużar Briffa. Ommu kien jisimha Ġovanna u missieru Duminku. Fl-1931, iggradwa bħala tabib. Briffa kien kiteb il-poema patrijottika Ġens il-Malti. Bħala student, kien promotur flimkien ma’ Dr. Ġużè Bonnici biex fl-1931 twaqqfet L-Għaqda tal-Malti tal-Università. It-Tabib Briffa kien ukoll l-ewwel editur ta’ Leħen il-Malti. Kellu karriera fil-mediċina u speċjalizza…