Vara Ġdida tal-Ġimgħa L-Kbira F’Ħal Qormi

Kristu quddiem is-sinedriju hija vara ġdida li l-Knisja Kolleġġjata Arċimatriċi u Arċipretali ta’ San Ġorġ Martri għadhom kif żanżnu. F’Ħamis ix-Xirka tas-sena 2019, tħabbar li ser tiżdied vara oħra mas-sett li għandhom il-Qriema u hekk ser ikollhom it-tlettax-il vara. Minħabba l-pandemija tal-Covid-19 din il-vara xogħol ta’ Aaron Camilleri Cauchi u Missieru Alfred ilha sentejn sabiex…

Patri Dijonisju Mintoff Jiċċelebra 91 Sena

Illum Patri Dijonisju Mintoff qed jiċċelebra għeluq il-91 sena tiegħu. Mintoff jibqa’ magħruf għall-altruwiżmu tiegħu fost il-poplu speċjalment mal-batut u l-imigranti. Ħabrek kemm felaħ biex jiftaħ il-Laboratorju tal-Paċi fl-1971. Dan il-post għadu attiv ferm sal-lum, anke meta kellu l-mewġ kontrieh, minn kollegi stess. Huwa Patri Franġiskan u jgħix kemm fil-Laboratorju nnifsu u anke fiż-Żurrieq. Din…